Oppbygging og gjennomføring

Denne siden viser oppbygging og gjennomføring for studenter som ble tatt opp på programmet høsten 2011, høsten 2012 eller høsten 2013. 

Samfunnsøkonomisk analyse er et fulltidsstudium på fem år som gir 300 studiepoeng. Programmet er sammensatt slik:

  • Obligatoriske emner i samfunnsøkonomi: 140 studiepoeng
  • Valgfrie emner på 4000-nivå i samfunnsøkonomi: 80 -90 studiepoeng
  • Emner i valgfri retning: 10-20 studiepoeng
  • Masteroppgave: 30 studiepoeng
  • Fritt emne: 10 studiepoeng
  • Ex- Phil og Ex. Fac: 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

10. semester ECON4091 – Master's Thesis and Oral Exam
9. semester Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi
8. semester Emne i retning eller valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi
7. semester ECON4160 – Econometrics - Modeling and Systems Estimation Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi
6. semester Fritt emne Emne i retning eller valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester ECON4200 – Microeconomics and Game Theory (nedlagt) ECON4310 – Macroeconomic Theory Valgfritt 2000-4000 emne i samfunnsøkonomi
4. semester ECON4150 – Introductory Econometrics ECON4120 – Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse
3. semester ECON2310 – Makroøkonomi 2 ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) ECON2915 – Economic Growth (nedlagt)
2. semester ECON2130 – Statistikk 1 ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (nedlagt)
1. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant ECON1210 – Mikroøkonomi 1 ECON1310 – Makroøkonomi 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner i samfunnsøkonomi

De to første årene av studiet består i hovedsak av obligatoriske emner, som gir en innføring i generelle mikro- og makroøkonomiske problemstillinger. I tillegg får du god kjennskap til matematiske og statistiske metoder som brukes for å forstå kompliserte økonomiske sammenhenger.

Valgfrie emner på 4000-nivå i samfunnsøkonomi

De valgfrie emnene i samfunnsøkonomi vil være innenfor mange forskjellige temaer, for eksempel politisk økonomi, konjunkturer, markedskonkurranse, finansielle markeder, globalisering, velferdsstatens utfordringer, vekst, miljø , utvikling, fattigdom og fordeling, ressursøkonomi. De valgfrie emnene bidrar til at du kan spesialisere deg innen temaer som interesserer deg, og som du kan tenke deg å jobbe med når du senere går ut i arbeidslivet.

Velg blant emner i samfunnsøkonomi på 4000-nivå

Hvis ønskelig kan studenter velge et valgfritt emne på 2000- eller 3000-nivå. Studenter kan også søke om å erstatte ett ECON-emne innenfor et annet fagområde på 3000-nivå. Se informasjon om hvilke fagområder som kan godkjennes i avsnittet under.

Studenter kan etter søknad til instituttet få anledning til å erstatte inntil 40 studiepoeng i kategorien «valgfrie 4000-emner i samfunnsøkonomi» med kurs uten ECON-kode, på masternivå i matematikk, statistikk, informatikk, (økonomisk) historie, helseøkonomi eller ENERGI4010, med minst samme antall studiepoeng. Søknader vil bli vurdert på bakgrunn av relevans for samfunnsøkonomi.

Anbefalte valgfrie emner dersom du ønsker å fortsette med ph.d.

Dersom du planlegger å søke opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap, eller vil søke jobber som krever god analytisk bakgrunn, anbefaler vi at du erstatter valgfrie emner på 4000-nivå med to ph.d-emner. Ph.d.-emner du kan ta i masterprogrammet: Vær obs på at ECON4136 overlapper 10 studiepoeng med ECON5100. Dersom du allerede har bestått ECON4136, kan du likevel ta ECON5100 senere, men du vil da kun få 5 sp uttelling for dette emnet.

Les mer om forskerudanningen, ph.d.

Emner i valgfri retning

Etter de to første årene skal du velge mellom tre retninger med ulikt innslag av emner i makro- og mikroøkonomi. Velger du retning i makro- eller mikroøkonomi får du ett valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi mer enn det du får hvis du velger generell retning.

Generell retning

Består av:

Retning i mikroøkonomi

Består av:

Retning i makroøkonomi

Består av:

Masteroppgaven og muntlig eksamen

Masteroppgaven er plassert i 10. semester, men arbeidet starter allerede i 8. semester. I begynnelsen av 8. semester bestemmer du deg for hva du ønsker å skrive oppgave om.  På bakgrunn av dette vil du få tildelt veileder. I samarbeid med veilederen din utarbeide du en prosjektplan som du levere i midten av 9. semester. Hele 10.semester er satt av til at du skal skrive ferdig masteroppgaven. Det er mulig å ta emner samtidig med at du fullfører masteroppgaven.

Informasjon om veiledning, prosjektplan, tidligere masteroppgaver, arbeid med maseroppgaven og muntlig eksamen finner du på ressurssiden om masteroppgaven og muntlig eksamen.

Du har selv ansvar for å legge opp eget studieløp

Vi råder studenter til å følge det anbefalte studieløpet. Dersom du følger planen, er du garantert at eksamener i obligatoriske emner ikke kolliderer. Hvis du velger å legge opp planen på en alternativ måte, må du selv passe på å sjekke forkunnskapskrav og undervisnings- og eksamenstidspunkt for emnene du velger. Ønsker du å gjøre gjentak av eksamen i et emne, er du ikke garantert at eksamenstidspunkt ikke kolliderer med andre emner du skal ta.

Studieopphold i utlandet

Ønsker du  å studere et semester i utlandet, anbefaler vi at du reiser ut i ditt 8. semester. Dersom du ønsker å studere et helt år i utlandet, anbefaler vi at du legger det til 7. og 8. semester.

Les mer om studieopphold i utlandet

 

Muligheter for bachelorgrad etter tre år

Dette studieprogrammet er i utgangspunktet et femårig studieløp som leder fram til en mastergrad. Dersom du av ulike grunner ikke ønsker eller kan fullføre hele studiet, er det mulig å få utskrevet en bachelorgrad etter å ha fullført tre år av studiene

Merk deg at studieretten din på programmet blir avsluttet hvis du velger denne løsningen. 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i samfunnsøkonomisk analyse/Master of Economic Theory and Econometrics

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 4. apr. 2018 11:13 - Sist endret 26. feb. 2020 14:52