Sosialt entreprenørskap (halvårsenhet)

Ønsker du å løse et sosialt problem gjennom å skape en bærekraftig bedrift? Sommerprogrammet Sosialt entreprenørskap gir deg kunnskap og verktøy for å realisere dette.

Fakta om programmet
Studiepoeng:30
Studiet varer:½ år

Kontakt oss

E-post: entrepreneurship@uio.no
Telefon: 22 84 01 00