Brukerveiledninger i RT for saksbehandlere

Saksbehandling

Grunnleggende funksjoner

Redigere saksdetaljer

Diverse

 

Eskalere og flytte sak

Tilpasse mottakere

Mer effektiv bruk

Statistikk

Vi jobber kontinuerlig med forbedring av brukerdokumentasjonen. Tidligere versjon av brukerdokumentasjonen ligger her