Sette opp fraværsmelding

Fraværsmeldingen svarer automatisk på e-post når du er borte. 

 

Fraværsmeldinger opprettes i Outlook eller webmail (OWA).

Se veiledning for fraværsmelding i Outlook. 

Slik setter du opp en fraværsmelding

1. Åpne OWA og velg Verktøy  (øverst til høyre i vinduet, ikon som et tannhjul) og velg Automatiske svar i menyen som åpnes.

Verktøy -> Automatic replies

2. Huk av for Send automatiske svar. Hvis du ønsker å angi tidsrommet fraværsmeldingen skal sendes ut i, merker du avkrysningsruten Bare send svar i denne tidsperioden, og fyller ut Starttidspunkt og Sluttidspunkt. Uten disse må du selv avslutte fraværsmeldingen når du er tilbake.

Send automatic replies

4. I vinduet Send svar én gang med følgende melding til hver avsender innenfor organisasjonen skriver du svaret til kolleger på UiO. 

Hvis du vil sende svar også til folk utenfor UiO, huker du av for Send svarmeldinger automatisk til avsendere utenfor organisasjonen min og skriver svaret inn i ruten under. Du kan velge om fraværsmeldingen skal gå kun til de som er oppført i kontaktlisten din eller alle. Hvis du velger å svare kun de du har i adresseboken din, unngår du å sende svar på uønsket e-post (spam).

Outside organization

Publisert 2. mai 2021 20:05 - Sist endret 1. nov. 2021 13:21