Skrive formatert e-post i webmail

Skriv e-post med formatert tekst som punktlister og uthevet tekst.

Når du velger å skrive en ny e-post i OWA er den i utgangspunktet ikke formatert. Du kan for eksempel ikke lage punktlister, utheve tekst eller bruke forskjellige tekstfarger. 

Slik slår du på formatering:

Klikk på ... -menyen, og velg Bytt til HTML.

Format Text

2. Du kan nå bruke formateringssymbolene nederst.

Basic Text aktivert

Emneord: OWA, Skrive e-post
Publisert 26. okt. 2016 09:55 - Sist endret 1. nov. 2021 13:41