Legge inn fravær i kalenderen

På UiO blir vi oppfordret til å legge inn ferie og annet planlagt fravær i kalenderen slik at andre kan se at vi er borte og når vi kommer tilbake. Slik gjør du det:

1. Åpne kalenderen, og dobbeltklikk et sted på første dag for fraværet.

2. Opprett en oppføring du kaller for Ferie, eller det som passer, og husk å huke av for at du skal vises som opptatt (busy). Velg Full day (Hele dagen) som varighet. 

3. Gjør heldagshendelsen til en repeterende hendelse. Les veiledning for repeterende hendelse. Velg hvor ofte hendelsen skal gjentas, oppgi start- og sluttdato, og klikk på OK. Da skal ferien vises i kalenderen din slik at alle som kontrollerer kalenderen din vet når du er borte og når du er tilbake. 

Publisert 26. okt. 2016 09:55 - Sist endret 26. okt. 2021 14:46