English version of this page

Prisliste for TSD

Grunnpakken i TSD inneholder:

TSD setter opp Windows og Linux VM med 2CPUer, og 4GiB RAM. Dette kan endres ved forespørsel til 4CPUer og 16GiB RAM, uten ekstrakostnad.

Prisene er i norske kroner uten merverdiavgift (moms, mva, VAT). Vi fakturerer alle tjenester årlig i oktober. Fakturaen gjelder foregående år.

Universitetet i Oslo

Tjeneste Pris per år
Grunnpakken *
Lagring 2 - opptil 10 TiB - per TiB 500
Lagring over 10 TiB - per TiB 400
Backup *

HPC/Colossus: bruk per CPU - kjernetime

0,07
Ekstra kjerne i VM - per kjerne 500
Ekstra RAM i VM - per GiB 200
Ekstra standard VM 5 000
Driftskostnad for PostgreSQL- og MSSQL-server - per server 19 500
Driftskostnad for fysisk appnode *
Driftskostnad for beregningsnode i Colossus - 
pris per påbegynte enhet med opptil 256 kjerner
*
Yubikey 500
TSD Data Loader med PostgreSQL-server 19 500
Digital signatur - per signatur 4,5
SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til norsk mobilnummer
 
1
SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til andre mobilnumre  2,5
Avansert brukerstøtte - per time 705

Månedlige priser

MS Office - per person *
Windows Remote Access - per person *
MS SQL Standard Edition - per person *

* Dekkes av UiO.

Universitets- og høyskolesektoren

Dekker all ikke-kommersiell forskning ved norske universiteter og høgskoler. 

Tjeneste Pris per år
Grunnpakken 16 000
Lagring - per TiB 800
Backup - per TiB 800

HPC/Colossus-bruk - per CPU-kjernetime

0,14
Ekstra kjerne i VM - per kjerne 1 000
Ekstra RAM i VM - per GiB 400
Ekstra standard VM 7 500
Driftskostnader for PostgreSQL og MSSQL-server - per server 25 680
Driftskostnad for fysisk appnode 17 500
Driftskostnad for beregningsnode i Colossus - 
pris per påbegynte enhet med opptil 256 kjerner
7 500
Yubikey 500
TSD Data Loader med PostgreSQL-server 25 680
Digital signatur - per signatur 4,5
SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til norsk mobilnummer 1
SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til andre mobilnumre 2,5
Avansert brukerstøtte - per time 930

Månedlige priser

MS Office - per person     36
Windows Remote Access - per person     12
MS SQL Standard Edition - per person 12

Norsk ikke-kommersiell forskning

Dekker alt som ikke er betalt forskning, vanligvis forskning på sykehus.

Tjeneste Pris per år
Grunnpakken 21 000
Lagring - per TiB 1 000
Backup - per TiB 1 200
HPC/Colossus: bruk per CPU - kjernetime 0,21
Ekstra kjerne i VM - per kjerne     2 000
Ekstra RAM i VM - per GiB 600
Ekstra standard VM 15 000
Driftskostnad for PostgreSQL- og MSSQL-server - per server     31 380
Driftskostnad for fysisk appnode 35 000
Driftskostnad for beregningsnode i Colossus - 
pris per påbegynte enhet med opptil 256 kjerner
15 000
Yubikey 500
TSD Data Loader med PostgreSQL-server 31 380
Digital signatur - per signatur 4,5

SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til norsk mobilnummer
1
SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til andre mobilnumre 2,5
Avansert brukerstøtte - per time 1 135

Månedlige priser

MS Office - per person     36
Windows Remote Access - per person 12
MS SQL Standard Edition - per person 12

Forskning med allokering fra Sigma2

Du kan søke om støtte til lagringsplass og CPU-kapasitet fra Sigma2.

Du må tilhøre Universitets- og høyskolesektoren eller drive ikke-kommersiell forskning i Norge.

Tjeneste Priser per år
Grunnpakken Avtales med vertsinstitusjonen
Lagring - per TiB 1 000
Backup - per TiB 400
HPC/Colossus: bruk per CPU - kjernetime 0
Ekstra kjerne i VM - per kjerne     Avtales med vertsinstitusjonen

Ekstra RAM i VM - per GiB    
Avtales med vertsinstitusjonen
Ekstra standard VM Avtales med vertsinstitusjonen
Driftskostnad for PostgreSQL- og MSSQL-server - per server Avtales med vertsinstitusjonen
Driftskostnad for fysisk appnode Avtales med vertsinstitusjonen
Driftskostnad for beregningsnode i Colossus - 
pris per påbegynte enhet med opptil 256 kjerner
Avtales med vertsinstitusjonen
Yubikey 500
TSD Data Loader med PostgreSQL-server Avtales med vertsinstitusjonen
Digital signatur - per signatur 4,5
SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til norsk mobilnummer 1
SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til andre mobilnumre  2,5
Avansert brukerstøtte - per time Avtales med vertsinstitusjonen

Månedlige priser

MS Office - per person     Avtales med vertsinstitusjonen
Windows Remote Access - per person Avtales med vertsinstitusjonen
MS SQL Standard Edition - per person    Avtales med vertsinstitusjonen

Annen forskning som kjøper støtte gjennom Sigma2

Du kan søke om støtte til lagringsplass og CPU-kapasitet fra Sigma2.

Tjeneste Pris per år
Grunnpakken Avtales med vertsinstitusjonen
Lagring - per TiB 2 000
Backup - per TiB 800
HPC/Colossus: bruk per CPU - kjernetime 0,14
Ekstra kjerne i VM - per kjerne     Avtales med vertsinstitusjonen
Ekstra RAM i VM - per GiB Avtales med vertsinstitusjonen
Ekstra standard VM     Avtales med vertsinstitusjonen
Driftskostnad for PostgreSQL- og MSSQL-server - per server Avtales med vertsinstitusjonen
Driftskostnad for fysisk appnode     Avtales med vertsinstitusjonen
Driftskostnad for beregningsnode i Colossus - 
pris per påbegynte enhet med opptil 256 kjerner
Avtales med vertsinstitusjonen
Yubikey 500
TSD Data Loader med PostgreSQL-server According to the host institution
Digital signatur - per signatur 4,5
SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til norsk mobilnummer 1
SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til andre mobilnumre 2,5
Avansert brukerstøtte - per time Avtales med vertsinstitusjonen

Månedlige priser

MS Office - per person     Avtales med vertsinstitusjonen
Windows Remote Access - per person     Avtales med vertsinstitusjonen
MS SQL Standard Edition - per person Avtales med vertsinstitusjonen

European Open Science Cloud (EOSC)

Grunnpakken dekkes av EOSC. For andre tjenester, kontakt oss på 
tsd-contact@usit.uio.no.  

Kommersiell forskning

Tjeneste Pris
Grunnpakken 52 000
Lagring - per TiB 2 000
Backup - per TiB 2 200
HPC/Colossus: bruk per CPU - kjernetime 0,5
Ekstra kjerne i VM - per kjerne 4 000
Ekstra RAM i VM - per GiB 1 000
Ekstra standard VM 25 000
Driftskostnad for PostgreSQL- og MSSQL-server - per server 40 000
Driftskostnad for fysisk appnode 50 000
Driftskostnad for beregningsnode i Colossus - 
pris per påbegynte enhet med opptil 256 kjerner
25 000
Yubikey 500
TSD Data Loader med PostgreSQL-serve 40 000
Digital signatur - per signatur 4,5
SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til norsk mobilnummer 1
SMS-invitasjoner med Nettskjema - per invitasjon til andre mobilnumre 2,5
Avansert brukerstøtte - per time 2 000

Månedlige priser

MS Office - per person     206
Windows Remote Access - per person 73
MS SQL Standard Edition - per person     192

Spesialtilfeller

Siden UiO har finansiert utviklingen av TSD er bruken i stor grad gratis for UiO-tilknyttede brukere. For alle andre er prisen avhengig av hvem som er forskningsansvarlig institusjon. I to tilfeller kan likevel UiO-prisene gis selv om forskningsansvarlig ikke er UiO-tilknyttet:

Forskningsprosjekt fullfinansiert av UiO

Prosjektet og forskerne er fullfinansiert av UiO eller eksterne midler til UiO-aktiviteter, men forskningsansvarlig tilhører en annen institusjon. Prisene blir da de samme som for UiO. Databehandleravtalen mellom UiO og forskingsansvarlig dekker også TSD. Hvis en slik avtale ikke finnes, kan TSDs databehandleravtale brukes.

Eksempel


Prosjektet er fullfinansiert av UiO, forskerne er ansatt ved UiO, men dataene eies av OUS. Last ned, fyll ut og signer databehandler- og tjenesteavtale for OUS-prosjektet og spesifiserer at prosjektet har en UiO-adresse for fakturering. Prosjektleder søker så om et TSD-prosjekt via Nettskjema. Legg avtalene ved søknaden og spesifiser at prosjektet er fullfinansiert av UiO.
 

Forskningsprosjekt delvis finansiert av UiO

Prosjektet er et samarbeid mellom UiO og andre institusjoner, blant annet forskningsansvarlig. Finansieringen kommer fra eksterne kilder. Hvis partnerne deler ansvar, resultater, personale og finansiering, kan de også dele infrastruktur. TSD er dermed tilgjengelig til UiO-priser og deling av finansieringen foregår momsfritt.

Partnerne må signere et dokument som beskriver

  1. Involverte institusjoner
  2. Hva hver partner bidrar med av ressurser og infrastruktur
  3. Finansiering - kostnader og hvor pengene kommer fra for hver partner

Hvis finansieringen kommer fra eksterne kilder må avtalen formalisere samarbeidet mellom universitetet og alle eksterne partnere. Prosjektleder tar vanligvis ansvar for dette, og så signerer representanter fra de andre institusjonene. 

Prosjektleder må så sørge for at dokumentet signeres av forskningsansvarlig, mens adressen for fakturering er på UiO. TSD fakturerer partneren ved UiO, som i sin tur viderefakturerer forskningsansvarlig og eventuelle andre partnere. 

Eksempel
 

Prosjektleder er fra UiO, forskningsansvarlig er fra OUS og disse to institusjonene deler forskerfinansieringen likt seg imellom. Midler fra ekstern forskerfinansiering brukes til personale og infrastruktur på både UiO og OUS.

Prosjektlederen fyller ut samarbeidsavtalen mellom UiO og OUS, som så signeres av partnerne. Prosjektlederen fyller så ut databehandleravtalen for OUS-prosjektet og spesifiserer at prosjektet har en UiO-adresse for fakturering. Prosjektleder søker så om tilgang til TSD via Nettskjema, og avtalene legges ved søknaden. Presiser i tekstboksen at prosjektet er et samarbeid mellom OUS og UiO.

 

Søk i veiledningene
Kontakt brukerstøtte:

Ring oss

Vi har åpent mellom 08:30 og 17:00 på hverdager,
og mellom 10:00 og 15:00 på lørdager.

Telefonnummer: 22 84 00 04

Send inn sak til oss

Du kan sende inn din forespørsel via e-post til: it-support@uio.no.

Gå til e-post

Book et videomøte over Zoom

Er du student eller ansatt kan du avtale veiledningstime hos UiO Helpdesk over Zoom. Tilgjengelige tider er tirsdag til torsdag mellom 11:00 og 13:00.

Book et videomøte

Chat med oss

Vår chat er bemannet mellom 09:00 og 16:00 på hverdager.

Åpne chat
Publisert 18. juni 2021 12:51 - Sist endret 1. aug. 2022 09:25