Skytjenester som er vurdert eller under vurdering

Listen under inneholder de skytjenestene som har blitt vurdert så langt, eller er under vurdering, og informasjon om de er godkjent for bruk, hva slags bruk de er godkjent for, og om det trengs eventuelle avtaler for å bruke dem. Tjenester vi har inngått institusjonell avtale vil ikke være på denne listen, men finnes i Tjenestekatalogen.

Vurderte tjenester
Navn på tjenesten Godkjent til forskning Godkjent til utdanning Hva slags data er tjenesten godkjent for?  Krever tjenesten individuell avtale? Alternative tjenester
Overleaf JA JA Grønn, gul [1] Ja, for betalt lisens [1]  
Matlab Portal JA JA Grønn, gul Man må opprette profil [2]  
EndNote Web JA JA Grønn Man må opprette profil [3]  
IrisConnect JA, med forbehold [4] NEI Grønn [4] Krever individuell godkjenning før bruk  
Grammarly NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes  
Intel Quartus Prime Software Suite JA JA Grønn, gul Krever at studenter får tildelt lisens  

Trix

ikke vurdert Ja, med forbehold[5] Grønn, gul Kun godkjent for frivillig bruk  
Slack NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes Mattermost, MS Teams
RegObs ikke vurdert Ja, med forbehold[5] Grønn Kun godkjent for frivillig bruk  
Piazza NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes MS Teams, Canvas, Mattermost
Padlet NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes MS Teams, Canvas, Mattermost
Negotiation Exercises ikke vurdert JA, med forbehold [5,6] Grønn Kun godkjent for frivillig bruk, og studentene ikke må registrere seg  
Mendeley JA, med forbehold[7] JA, med forbehold[7] Grønn Man må opprette profil.  Zotero
McGraw-Hill Connect ikke vurdert JA, med forbehold[5] Grønn, gul Kun godkjent for frivillig bruk  
Lucidchart JA, med forbehold[3] JA, med forbehold[3,5] Grønn Man må opprette profil.  
JoVE JA JA Grønn    
IBM Academic Initiative og IBM Cloud NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes GCP
Privat Google/Gmail NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes UiO Google
Facebook/Facebook at work NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes MS Teams, Canvas, Mattermost
Privat Dropbox NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes UiO Dropbox
Datacamp ikke vurdert NEI   Tjenesten kan ikke brukes  
ChemDraw Professional JA Ja, med forbehold [6] Grønn Lisens anbefales.  
Anki/Anki Web ikke vurdert JA, med forbehold [5] Grønn    
One2Act ikke vurdert JA, med forbehold [5] Grønn    
iPosterSessions JA, med forbehold [9] JA, med forbehold [5, 9] Grønn Man må inngå Data sharing agreement.  
Gather.town NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes Fourwaves, Zoom
Fourwaves JA, med forbehold [10] NEI Grønn    
UiO Google JA JA, med forbehold [5] Grønn, gul    
UiO Dropbox JA JA, med forbehold [5] Grønn, gul Tjenesten koster penger  
Campuswire NEI NEI     MS Teams, Canvas, Mattermost
Canvas Attendance Roll Call NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes Oppmøteregistrering i Fagpersonweb
Canvas Studio (tidligere Arc) NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes Andre UiO-tjenester for lyd- og videoopptak
Kaltura NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes Andre UiO-tjenester for lyd- og videoopptak
Khan Academy NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes, og LTIet for Canvas er ikke lenger i produksjon Forelesningsopptak, Kursopplasting
Knowledge Forum NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes Canvas
Mediasite NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes ZoomForelesningsopptak
PeerGrade NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes Canvas
Quizlet NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes, og LTIet for Canvas er ikke lenger i produksjon Canvas, andre UiO-godkjente SRS
Lt Online Physiology Software and Life Science Lessons ikke vurdert NEI      
Canvas Conferences (Big Blue Button) NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes fordi det utleverer persondata til USA ved bruk Andre UiO-tjenester for lyd- og videoopptak
NVivo Collaboration Cloud NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes fordi det utleverer persondata til USA ved bruk Standalone (desktop klient) NVivo samt godkjent datalagrings sted avhengig av datas klassifikasjon for deling med samarbeidere.
NVivo Transcription NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes fordi det utleverer persondata til USA ved bruk Autotekst (Opp til gule data)
Curipod NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes Canvas eller andre UiO-tjenester for chat/kommunikasjon med studenter
P1Vital JA, med forbehold [4] NEI   Krever individuell godkjenning før bruk  
Miro NEI NEI   Tjenesten kan ikke brukes fordi det utleverer persondata til USA ved bruk  
BioRender JA NEI   Man må opprette profil [3] og dekke kostnadene selv  

1. Overleaf kan brukes i gratisversjon, men er da kun godkjent for grønne data. Ved kjøp av lisens for enkeltperson gjøres det gjennom nettsiden deres. Se fremgangsmåte for kjøp og oppsett av gruppelisens.

2. Matlab portal tilbyr foreløpig ikke pålogging som gjør at UiO kan sette dette opp via Feide. Konto må derfor opprettes på egen bruker, men med UiO-epostadresse som ID. Du må sette et passord selv som avviker sterkt fra hva du benytter på UiO. 

3. Man må opprette konto selv. Registrering for bruk må ikke skje med UiO-passord. 

4. Tjenesten krever særskilt godkjennelse per prosjekt for bruk.

5. Tjenesten er kun godkjent for frivillig bruk. Det kan ikke kreves at studentene bruker tjenesten for å følge kurset eller ta eksamen. 

6. Tjenesten er godkjent for bruk så lenge studentene ikke trenger å registrere seg for å bruke tjenesten. 

7. All bruk av Mendeley er frivillig, og selv om tjenesten har funksjonalitet utover referansehåndtering, er tjenesten kun godkjent for bruk som referanseverktøy. Registrering for bruk må ikke skje med UiO-passord.

8. ChemDraw finnes i en gratisversjon, men denne krever registrering og anbefales ikke. 

9. Bruk av tjenesten krever at man inngår en Data Sharing agreement. 

10. Personvernerklæring bør sendes ut til deltakere som skal bruke tjenesten. 

Tjenester som er under vurdering

Listen under inneholder de skytjenestene som er under vurdering for øyeblikket. Disse tjenestene er ikke godkjent for bruk ennå, men når de er ferdig vurdert vil de bli lagt til i listen over.

Tjenester under vurdering
Navn på tjenesten Vurderes for bruk i forskning Vurderes for bruk i undervisning Vurderes for bruk i administrasjon
BioRender JA NEI NEI
Open Science Framework JA NEI NEI
Testable JA NEI NEI
Covidence JA NEI NEI
CardioLearn NEI JA NEI
Planday NEI NEI JA
Publisert 27. aug. 2021 10:31 - Sist endret 17. okt. 2022 15:00