Utskriftskvoter

Studenter ved UiO har kvote for utskrifter på UiOs skrivere. I tillegg kan du betale for flere utskrifter.

Ansatte betaler ikke for utskrifter. Se nederst på siden for oversikt over andre som ikke betaler for utskrift.

Frikvote

Studentenes frie utskriftskvote er fra og med vårsemesteret 2018 på 350 sider. Frikvoten justeres to ganger i året, 1.juli og 1.januar. I begge tilfeller vil frikvoten resettes til 350 sider, uavhengig av hva kvoten var fra før. Det er ikke mulig å kjøpe ytterligere frikvote, den settes av USIT og kan brukes til den er tom.

Betalkvote

Betalkvoten er i utgangspunktet tom, slik at saldo er 0,00 kroner. En innbetaling på 100 kroner gir 125 ark med utskrift, enten enkeltsidig eller dobbeltsidig. Brukere kan sette inn penger på denne kvoten via utskriftsportalen. I motsetning til frikvoten vil betalingskvoten ikke justeres per semester.

Grupper som ikke betaler for utskrifter

Gruppe:

Hvem omfattes:

Hvor henvender de seg ved spørsmål om statusendring:

Doktorgradsstudenter Alle aktive doktorgradsstudenter i henhold til doktorgradsmudulen i FS. Studieveileder/konsulent ved institutt/fakultet

Eksternfinansierte ph.d.-kandidater

Doktorgradsstudenter som ikke er lønnet direkte av UiO

Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.

Eksterne konsulenter

Personer som ikke er lønnet direkte av UiO, typisk vikar fra vikarbyrå, konsulenter o.l.

Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.

Eksterne partnere Personer med styreverv e.l. som ikke er lønnet direkte av UiO Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.
Emeriti Ansatte som har gått av med pensjon, men fortsatt utfører oppgaver ved UiO Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.
Gjesteforskere Forskere som ikke er lønnet av, men utfører arbeid for UiO Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.
Bilagslønnede Personer som er eksternt lønnet, men arbeider ved UiO, og ikke faller inn under ovennevnte grupper Bestilles via nettskjema til Seksjon for lønn.

 

 

Publisert 4. sep. 2015 10:59 - Sist endret 12. aug. 2021 14:46