English version of this page

Den sentrale klagenemnd ved UiO

Den sentrale klagenemnd er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker vedrørende klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil, samt saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, andre saker som berører utestengning fra institusjonen, og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Mandat

Nemndas mandat følger av lovens bestemmelser på de enkelte saksområder.

Utgangspunktet for klagenemndas virksomhet følger av uhl. § 5-1. Saker vedr. klager på enkeltvedtak etter § 5-1 og klager over formelle feil etter § 5-2 er endelig behandlet ved klagenemndas vedtak og kan ikke påklages.

Videre behandler klagenemnda saker vedr. forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med opptak etter § 3-7, 8. ledd, og saker vedr. fusk, jf. uhl. §§ 4-7 og 4-8, samt andre utestengningssaker som følger av loven, jf. uhl. §§ 4-9 og 4-10.

 

Lov og regelverk

Universitet og høgskoleloven (lovdata.no)

Forvaltningsloven (lovdata.no)

Offentleglova (lovdata.no)

Forskrift om studier og eksamener ved UiO (lovdata.no)

Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i Oslo

Årsmeldinger

2013

2015

2016

Medlemmer

  • Lagdommer Eyvin Sivertsen, 1. jan. 2017 - 31. des. 2019 (leder)
  • Professor Tore Jahnsen, 1. jan. 2017 - 31. des. 2019
  • Universitetslektor Dag Langmyhr 1. jan. 2017 - 31. des. 2019
  • Studentrepresentant Christine Overøie, 1. juli 2017 - 30. juni 2018
  • Studentrepresentant Jonas D. Virtanen, 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Sekretær: Finn Ragnar Berger, Avdeling for Fagstøtte


Møter høsten 2017

Møtedato Enhetenes dokumentfrist
Møte 7 - Mandag 21. august Torsdag 10. august
Møte 8 - Mandag 18. september Torsdag 7. september
Møte 9 - Mandag 23. oktober Torsdag 12. oktober
Møte 10 - Mandag 20. november Onsdag 9. november
Møte 11 - Mandag 18. desember Torsdag 7. desember
   

 

Publisert 15. apr. 2010 10:35 - Sist endret 22. nov. 2017 13:16