English version of this page

Den sentrale klagenemnd ved UiO

Den sentrale klagenemnd er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker vedrørende klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil, samt saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, andre saker som berører utestengning fra institusjonen, og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Mandat

Nemndas mandat følger av lovens bestemmelser på de enkelte saksområder.

Utgangspunktet for klagenemndas virksomhet følger av uhl. § 5-1. Saker vedr. klager på enkeltvedtak etter § 5-1 og klager over formelle feil etter § 5-2 er endelig behandlet ved klagenemndas vedtak og kan ikke påklages.

Videre behandler klagenemnda saker vedr. forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med opptak etter § 3-7, 8. ledd, og saker vedr. fusk, jf. uhl. §§ 4-7 og 4-8, samt andre utestengningssaker som følger av loven, jf. uhl. §§ 4-9 og 4-10.

 

Lov og regelverk

Universitet og høgskoleloven (lovdata.no)

Forvaltningsloven (lovdata.no)

Offentleglova (lovdata.no)

Forskrift om studier og eksamener ved UiO (lovdata.no)

Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i Oslo

Årsmeldinger

2013

2015

2016

Medlemmer

  • Lagdommer Eyvin Sivertsen, 1. jan. 2017 - 31. des. 2019 (leder)
  • Professor Tore Jahnsen, 1. jan. 2017 - 31. des. 2019
  • Universitetslektor Dag Langmyhr 1. jan. 2017 - 31. des. 2019
  • Studentrepresentant Christine Overøie, 1. juli 2017 - 30. juni 2018
  • Studentrepresentant Jonas D. Virtanen, 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Sekretær: Finn Ragnar Berger, Avdeling for Fagstøtte


Møter våren 2018

Møtedato Enhetenes dokumentfrist
Møte 1 - Mandag 22. januar Torsdag 11. januar
Møte 2 - Mandag 26. februar Torsdag 15. februar
Møte 3 - Mandag 19. mars Torsdag 8. mars
Møte 4 - Mandag 16. april Torsdag 5. april
Møte 5 - Mandag 14. mai Torsdag 3. mai
Møte 6 - Mandag 18. juni Torsdag 7. juni

 

Publisert 15. apr. 2010 10:35 - Sist endret 17. jan. 2018 14:21