60-gruppe - Geofag, lektorprogrammet (LEKT14-60GEOFAG)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

I tillegg velges ett av følgende emner:

Fra og med våren 2016 blir GEG2340 videreført av GEO3340 - Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

•LEKTOR_REALFAG