Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en overordnet forståelse av det geofysiske systemet fra jordas indre til atmosfæren. Et sett med felles grunnleggende likninger for bevaring av bevegelsesmengde, masse og energi i geofysiske systemer blir introdusert. Gjennom konkrete oppgaver blir dette settet med likninger tilpasset og anvendt på ulike fenomener fra konveksjon i mantelen til værsystemer i atmosfæren.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, har du:

 • kunnskap om hvordan de grunnleggende bevaringslovene i fysikken er generelt formulert for geofysiske fenomener, inklusive bevaring av bevegelsesmengde (Newtons 2. lov), masse og energi
 • forståelse for hvordan dette likningsettet forenkles for å beskrive konkrete geofysiske fenomener i ulike deler av jordsystemet
 • kunnskap om hvilke former for pådriv i form av energikilder som påvirker systemene
 • kunnskap om hvordan ytre pådriv endrer tilstanden i de geofysiske systemene, inkludert forskjellen på fenomener som er initialverdiproblemer (som utvikling av lavtrykk i atmosfæren) og hva som er randverdiproblemer (som klimaendringer)
 • ferdigheter i programmering og numeriske beregninger og matematiske analyser av geofysiske prosesser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Forelesninger 2 x 2 timer per uke. Regneøvelser/presentasjoner 2 timer per uke. I tillegg tilbys et ukentlig data-verksted med praktiske programmeringsøvelser viss behov.

Fem obligatoriske oppgaver må være godkjent før avsluttende skriftlig eksamen. Det skal skrives to prosjektrapporter som skal leveres inn og som teller med i sluttkarakteren.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Eksamen

 • Obligatoriske oppgaver skal være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • 2 prosjekterapporter teller til sammen 20%
 • Skriftlig midtveiseksamen som teller 20 % (1 time).
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 60 % (3 timer).

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator, Matematisk formelsamling (Rottmann), Fysiske størrelser.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk