GEO2300 – Fysiske prosesser i geofag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tar for seg grunnleggende dynamikk som kan anvendes i alle jordsystemer, fra jordens indre til atmosfæren. Dette inkluderer tidsavhengige prosesser, adveksjon og diffusjon. Hver enkelt prosess skal studeres, først med analytiske løsninger og deretter med numeriske løsninger.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du lært:

 • Tidsavhengige prosesser som bevaring av masse eller sporstoff, med anvendelser fra karbondatering til enkle klimamodeller.
 • Adveksjons- og diffusjonsprosesser til modellering av elvestrømning, forurensningsspredning og bølgeforplantning.
 • Bevaring av momentum for modellering av mantelstrøm til værvarsling.
 • Ferdigheter i Python-programmering og numeriske beregninger, og matematiske analyser av geofysiske prosesser.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Forelesninger 2 x 2 timer per uke. Regneøvelser 2 timer per uke. I tillegg tilbys et ukentlig dataverksted (2 timer) med praktiske programmeringsøvelser ved behov.

Fire hjemmeeksamener må være bestått før avsluttende skriftlig eksamen og teller med i totalkarakteren. 

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • 4 hjemmeeksamener teller til sammen 20% ved sensurering og må være bestått før du kan fremstille deg til avsluttende eksamen.
 • Skriftlig midtveiseksamen (1 time) som teller 20% ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 60% ved sensurering.
 • Alle eksamensdelene må være bestått hver for seg for å bestå emnet.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator, Matematisk formelsamling (Rottmann).

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:12:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk