GEO3030 – Livets utvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter utviklingen av det tidligste livet på Jorda fram til moderne livsformer. Bare fragmenter av tidlige tiders liv er kjent, og vi benytter fossiler som på best mulig måte dokumenterer de store sprangene i livets utvikling. Sentralt er overgangen fra encellet til flercellet liv, etablering av liv på land, de store overgangene innen virveldyrene, plantenes endring av landskapet, utryddelse av arter og artsdannelser, og menneskets tidligste slektninger. Litteraturstudier av unike fossilforekomster (lagerstätten) og fossiler fra Naturhistorisk museums samlinger danner grunnlaget for emnet. Fossiliseringsprosessene og evolusjonære nyvinninger som gjennomgås krever kunnskap innen både geologi og biologi.

Lagerstätten - spesielt rike fossilforekomster - gir en unik mulighet til å studere både miljø og biota tilknyttet disse ekstraordinære forekomstene. Vi bruker disse fossilene i emnet til å utvikle en forståelse for evolusjonære linjer og fossiliseringsprosesser over millioner av år.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet er du i stand til å

 • beskrive livets utvikling gjennom Jordas historie og forstå hvordan fossiliseringsprosessen legger begrensninger for denne kunnskapen
 • sammenligne kompliserte fossildannende prosesser under ekstraordinære forhold, og evaluere hvordan fossiler kan brukes til å tolke evolusjonære historier
 • evaluere prosessene som påvirker fossiliseringsgrad, som igjen er datagrunnlaget for paleontologiske nyvinninger
 • anvende fossiler i videre studier innen geologi, evolusjon og paleobiologi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 + S2)

Og en av disse:

 • Matematikk R2
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskingslære (1+2)

Matematikk R2 var et krav til og med studieåret 2021/2022 som del av en forsøksordning. Fra og med studieåret 2022/2023 er det ikke lenger et krav med matematikk R2.

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, kollokvier og øvelser, tilsvarende 6 timer undervisning per uke. Du må levere en obligatorisk rapport som må godkjennes før du kan gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.

Det er to obligatoriske heldagsbesøk til Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, sine samlinger på Økern.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • En obligatorisk rapport skal være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til avsluttende skriftlig eksamen.

 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 100% ved sensurering.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 17:16:42

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk