GEO3030 – Livets utvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omfatter utviklingen av det tidligste livet på Jorda fram til moderne livsformer. Bare fragmenter av tidlige tiders liv er kjent, og vi benytter fossiler som på best mulig måte dokumenterer de store sprangene i livets utvikling. Sentralt er overgangen fra encellet til flercellet liv, etablering av liv på land, de store overgangene innen virveldyrene, plantenes endring av landskapet, utryddelse av arter og artsdannelser, og menneskets tidligste slektninger. Studier av unike fossilforekomster (lagerstätten) og fossiler fra Naturhistorisk museum danner grunnlaget for emnet. Fossiliseringsprosessene som gjennomgås, krever kunnskap innen både geologi og biologi.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du:

 • innblikk i livets utvikling gjennom Jordas historie, og forståelse for hvordan fossiliseringsprosessen legger begrensninger for denne kunnskapen
 • kunnskap om hvordan fossiler kan oppbevares under ekstraordinære forhold, og hvordan fossiler kan brukes til å tolke evolusjonære historier
 • et godt grunnlag for videre studier av fossiler

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og øvelser, tilsvarende 6 timer undervisning per uke. Innlevering av en obligatorisk rapport som må godkjennes før du kan gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.

Det er to obligatoriske heldags besøk til Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, sine samlinger på Økern.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • En obligatoriske rapport skal være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % (3 timer).

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 09:12:26

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk