FIL1005 - Innføring i filosofihistorie frem til 1800

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et innføringskurs i klassiske filosofiske tekster fra begynnelsen av europeisk filosofi i det antikke Hellas til det 18. århundre.

Det dreier seg om en lang periode (omkring 2200 år), og i stedet for å gi en bred og sammenhengende historisk fremstilling vil man lese noen representative tekster av Platon, Aristoteles, Thomas Aquinas, Descartes, Hume og Kant, og eventuelt noen andre. Fokus er på metafysikk og erkjennelsesteori,

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en grunnleggende forståelse av sentrale bidrag til filosofiens historie fra antikken til Kant
  • å kunne fremstille hovedtrekkene i de enkelte tenkeres posisjoner
  • å kunne trekke opp noen grunnleggende utviklingsinjer og peke på forskjeller og likheter mellom ulike tenkere
  • å kunne lese originaltekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

EXPHIL03 - Examen philosophicum og lesekunnskaper i engelsk.

Overlappende emner

Overlapper 5 sp med FIL1500 og 5 sp med FIL1501

Undervisning

14 dobbelttimer forelesninger og 6 dobbelttimer gruppeundervisning. Det forventes at studentene deltar på gruppeundervisningen.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

1 obligatorisk innlevering på 4-5 sider à 2300 tegn som du skal levere I Fronter

Frister vil bli publisert på semestersidene innen semesterstart.

Godkjente kvalifiseringsoppgaver er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

4 timers skoleeksamen. Det er en forutsetning at kvalifiseringsoppgaven er godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera. Les mer om opplæring i Inspera.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk