Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet ønsker vi å gi deg grunnleggende ferdigheter og forståelse for hvordan du kan aktivt forebygge og avverge en eventuell brann. Det er etter endt kurs et mål at du skal føle deg trygg, samt kunne utføre aktiv bruk av slukkemidler og utstyr, se ulike farer og gjennomføre tiltak.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du ha kjennskap til:

  • UiOs brannvernstrategi og målsetting
  • Hva brannsikkerhet er
  • Grunnleggende teori om branntrekanten, brannutvikling, brannhastighet, brannspredning, konveksjon, strømning og stråling
  • Brannfarlig/ikke brannfarlig gass
  • Brannrisiko og praktisk brannsikring av lab.
  • Hvordan du kan bruke stoffkartoteket for å vurdere brannrisiko
  • Hva du gjør om brann oppstår
  • Bruk og håndtering av brannslokkingsutstyr (praktisk øvelse)

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for:

Overlappende emner

Helt gjennomført MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) gir fritak for HMS0507.

Har du tidligere kun tatt deler av MNHMS0015 må du ta det du mangler blant e-læringsemnene (HMS0501 og HMS0502) og/eller HMS0507, som til sammen utgjør innholdet i MNHMS0015. Se detaljert beskrivelse av overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Undervisning

Emnet gis som gruppeundervisning 3 timer i begynnelsen av hvert semester. Deltagelse på undervisningen er obligatorisk for å bestå emnet.

Er du påmeldt en gruppe du ikke kan møte på, kan du bytte til en annen ledig gruppe i StudentWeb.

Eksamen

For å få emnet bestått må du ha godkjent deltakelse på undervisningen. Du er selv ansvarlig for å bli registrert på emnet ved oppmøte.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studenter som ikke har bestått HMS0507 Brannsikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0507 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnskapskrav for emner i graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Kontakt

MN-studieinfo