Jobb og videre studier

Pedagogikkstudiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Det kan åpne mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Pedagogikk handler om å forstå hva som er forutsetninger for at vi mennesker skal lære og utvikle oss gjennom hele livet. Det gir også innsikt i hvordan ulike grupper vi deltar i i samfunnet, på arbeidsplassen og i utdanningssystemet påvirker vår utvikling. Faget setter deg i stand til å analyser og velge ut hva som er viktige kunnskaper og ferdigheter for å nå mål både på individnivå, på arbeidsplassen og i samfunnet. Du vil kunne bidra konstruktivt i alle ledd av en utviklingsprosess, fra planlegging til iverksetting og evaluering.  Siden faget er tverrfaglig i sin natur er pedagoger flinke til å tenke helhet og sammenheng der spesialister bare ser sitt fagfelt.

Jobb

 Du kan blant annet jobbe med:

  • Kompetanseutvikling: Pedagoger jobber med utvikling og ledelse av kurs, opplæring og e-læringssystemer
  • Organisasjonsutvikling: Du kan jobbe med å legge til rette for endring i organisasjoner ved å bidra til samspill mellom de ansattes læring og organisasjonens utvikling i alle typer virksomheter.
  • Administrasjon og forvaltning: Kunnskap om utdanningssystemet gjør at du har mye å bidra med i stillinger i kommunale  utdanningssektor, universiteter og høgskoler og andre enheter knyttet til  utdanningssystemet . Med en bachelorgrad er du også kvalifisert til mange stillinger som saksbehandler innen hele den offentlige forvaltningen.
  • Barn og unge: Studiet gir deg kunnskap som er relevant for arbeid med barn og unge, for eksempel i skolefritidsordning, tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.
  • Medier og formidling: Du kan jobbe med utvikling av lærebøker, digitale løsninger for undervisning og opplæring i forlag og andre virksomheter, blant annet gjennom pedagogisk bruk av teknologi.

Frister stillinger hvor det kreves høy kompetanse i pedagogisk ledelse- og utviklingsarbeid, pedagogisk-psykologisk rådgivning eller kommunikasjon og organisasjonslæring? Da anbefaler vi at du går videre til masterstudier.

Studiet gir ikke undervisningskompetanse. Vil du bli lærer? UiO har egne lærerutdanninger

Videre studier

Bachelor i pedagogikk gir deg et godt faglig grunnlag for å studere videre på masternivå. Vi anbefaler at du planlegger å ta en mastergrad!

Masterprogrammet i pedagogikk har fire studieretninger med ulike opptakskrav. Det er lurt å sette seg inn i opptakskravene når du planlegger hvilke emner du skal ta i bachelorgraden. Det står mer om opptakskravene på nettsidene til hver studiereting.

Det tilbys også to tverrfaglige, internasjonale masterprogram innenfor fagområdet pedagogikk.

Med fullført mastergrad kan du for eksempel jobbe i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, pedagogiske kompetansesentre, utdanningssektoren, offentlig forvaltning, næringslivet og ulike organisasjoner. I tillegg er du kvalifisert for en videre forskerutdanning i pedagogikk.

Lykke til med din vei ut i arbeidslivet

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. juni 2017 15:13