Oversikt over versjoner av Vortex

Publisert 9. mars 2017 11:43

Mulig å vise publikasjoner fra Cristin på forskningsprosjekter, automatisk retting av lenker når du flytter nettsider og raskere visning av nettsider.

Publisert 5. des. 2016 15:01

I denne versjonen gjør vi det mulig å jobbe med nettsider på en ny og bedre måte. Dokumenter og mapper kan nå gis ny plassering og nye navn uten at lenker brytes. Lenker til nettsider eller dokumenter vil fortsette å fungere etter flytting enten det pekes fra andre UiO-nettsider, lenkene er delt på e-post eller i sosiale medier, eller lenkes til fra eksterne nettsider.

Publisert 26. sep. 2016 18:16

Bedre sortering av årstallsmapper i venstremeny, bedre støtte for delte stillinger, justert funksjon for å sjekke tilgjengelighet, forbedringer ved listing av forskningsprosjekter, i visning av publikasjoner fra Cristin og i fritekstsøk.

Publisert 7. juli 2016 08:30

Sjekk tilgjengelighet (accessibility) på nettsider direkte i editoren, tilbakemeldingsfunksjonen utvidet med e-postfelt, mulighet for å skrive nettsider i Markdown.

Publisert 15. apr. 2016 14:48

Sommerskolen får støtte for sommersemestere. Mindre feilrettinger og forbedringer.

Publisert 27. jan. 2016 09:51

Se hvilke personer som er medlem i en gruppe på rettigheter-arkfanen, forbedret lenkesjekk ved publisering av en nettside, fikset feil i forskningsprosjekt- og forskergruppemal når en deltager slutter ved UiO.

Publisert 22. okt. 2015 18:46

Malene som brukes til å publisere ledige masteroppgaver er utvidet med støtte for ph.d., enkle timeplaner autoekspanderer og forbedringer i malen for intern enhetsside.

Publisert 28. aug. 2015 14:37

Skjul nedlastingslenke for video, justert del på e-post- og tilbakemeldingsfunksjon og ny mal for intern enhetside og data til personlig side for ansatte.

Publisert 17. aug. 2015 14:08

Forbedret varsling rett før Vortex låses for redigering, mulig å finne ph.d.-programmer i studieprogramvelgeren og utskriftsversjon av timeplan.

Publisert 28. mai 2015 21:38

Ny løsning for å sette inn bilder som både er enklere og har flere muligheter. Direkte i redigeringsfeltet kan du nå bl.a. flytte bildet opp og ned i teksten, se høyde og bredde på bildet og finjustere størrelsen på bildet ved å dra i det.

HTML5-ikon
Publisert 21. apr. 2015 20:13

Nettsider i HTML5, mulig å øke antall publikasjoner som hentes fra Cristin og malen for masteroppgave er utvidet med et felt for studenter.

Publisert 19. mars 2015 09:35

Kortadresser til personpresentasjoner, støtte for Twitter Cards og en rekke mindre feilrettinger og forbedringer.

Timeplan for INF1000
Publisert 20. nov. 2014 21:46

Forbedret redigering og superrask lasting av store timeplaner, støtte for å sette inn avansert matematikk, enklere å finne timeplaner, pensum og eksamensdato, ny rettighetsrapport, driftsoppgraderinger og andre feilrettinger.

Publisert 17. sep. 2014 15:45

Mulig å legge alle timene i en seminargruppe i egen kalender, emneord uthevet når du får treff på dem i personsøk, mulig å laste opp bilder og video med iPad og iPhone.

Din personlige timeplan i Mine studier
Publisert 1. juli 2014 19:55

Studier-widget som inngang til «Mine studier», neste undervisnings­aktivitet i studier-widgeten, feilrettinger og forbedringer av timeplaner for emner og video.