Humanitære og ideelle foreninger

 • Amnesty Jus Oslo
  Amnesty Jus Oslo (AJO) er en undergruppe av Amnesty International Norge som holder til på det juridiske fakultet.
 • Amnesty Student Blindern
  Amnesty Internationals studentforening ved Universitetet i Oslo, campus Blindern.
 • Changemaker Oslo Student
  Changemaker er Norges største ungdomsorganisasjon som jobber med utviklingspolitikk. Vi er primært knyttet til UiO, men tar også imot studenter fra andre lærersteder.
 • Effektiv Altruisme UiO
  Effektiv Altruisme UiO arbeider med å finne og fremme de mest effektive måtene å gjøre verden til et best mulig sted. Du får vært med på tankevekkende diskusjonsmøter og sosiale aktiviteter.
 • Farmasøyter Uten Grenser Studentgruppe Oslo
  Navnet er basert på at organisasjonen er en humanitær organisasjon med bestående av farmasøyter som utøver humanitær hjelp uavhengig av geografisk sted.
 • FN-studentene Oslo
  FN-studentene arbeider med å informere om, engasjere og skape debatt rundt FN-problemstillinger, samt andre samfunnsrelaterte spørsmål.
 • Fortidsminneforeningens studentutvalg i Oslo (FSO)
  Fortidsminneforeningens studentutvalg Oslo er en forening som ønsker å samle studenter som har interesse for kulturminner, og bevaringen av dem.
 • Framtiden i våre hender Oslo studentlag
  Vi er Framtiden i våre henders lokallag for studenter i Oslo. Vi jobber for miljø og rettferdig fordeling av jordas ressurser.
 • IAESTE Oslo
  Verdensomspennende jobbutveksling for studenter på naturvitenskapelige og teknologiske fag.
 • ICJ-studentnettverk
  International Commission of Jurists er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, stiftet i 1952, med sekretariat i Geneve. Organisasjonen har en norsk avdeling, ICJ-Norge.
 • Juridisk klimaforening
  Foreningen jobber på ulike nivåer med å sikre et levelig klima for fremtiden, og jussens betydning i denne kampen står sentralt.
 • Latin-Amerikagruppene Blindern (LAG)
  Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon.
 • Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo
  MedHum er alle norske medisinstudenters humanitæraksjon, et initiativ av Norsk Medisinstudentforening (Nmf), som fungerer som medisinstudentenes fagforening i Den Norske Legeforening.
 • Naturvernstudentene i Oslo
  Studentforeningen for klima- og naturengasjerte. En sosial forening. Foredrag, debatter, grønn pils, hyttetur, skogstur, kampanjer og aksjoner og mye mer. Vi er åpne for alle studenter i Oslo!
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern
  Solidaritetsungdom er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. Vårt lokallag har tilhørighet til Universitetet i Oslo.
 • Psykologistudenter Uten Grenser Oslo
  Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.
 • Redd Barna Blindern
  Redd Barna Blinderns formål er å fremme bevisstheten rundt Redd Barnas arbeid blant studentene ved universitetet. Vi driver med kampanjearbeid og andre sosiale arrangement
 • SAIH Blindern
  SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) er en partipolitisk uavhengig solidaritets- og bistandsorganisasjon ved norske universiteter og høyskoler.
 • SOS-barnebyer UiO
  Humanitær forening for alle studenter i Oslo som jobber for at barn i alle land skal få en trygg oppvekst. Dette gjøres gjennom arrangementer og innsamlingsaktiviteter til støtte for SOS-barnebyer.
 • Studenter Uten Grenser
  Studenter Uten Grenser er en frivillig organisasjon av og for studenter, som bygger på et gjensidig samarbeid med Leger Uten Grenser (MSF). Foreningen holder til på UiO, Domus Medica.
 • Tannhelsestudenter uten grenser - UiO
  Tannhelsestudenter uten grenser – UiOs formål er å fremme bistandsinteressen blant studenter, samt å arrangere sosial og bistands-aktuelle aktiviteter for foreningens medlemmer og andre interesserte.
 • Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)
  Ti millioner mennesker dør hvert år på fordi de ikke har tilgang på livsviktige medisiner. Mange av disse medisinene finnes, men er ikke tilgjengelig i mange lav- og mellominntektsland.
 • Vin og verdensproblemer
  Sosial forening på UiO hvor hovedtema er samfunnsmedisin.
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:16