English version of this page

Momentliste for sikker jobbanalyse ved feltarbeid

Feltarbeid er innsamling og/eller bearbeiding av data utenfor ordinært arbeidssted. Feltarbeid kan foregå både innenlands og utenlands. Opphold ved andre institusjoner er ikke feltarbeid. Både ansatte og studenter kan ha feltarbeid. Feltkurs vil ha mange av de samme HMS-utfordringene som ordinært feltarbeid.

Vurder ved feltarbeid eller feltkurs at

 • Ansvars- og oppgavefordelingen er avklart.
 • Nødvendig opplæring er avklart og gjennomført. Det gjelder både generelt om feltarbeid og forhold knyttet til det området hvor feltarbeidet eller feltkurset skal foregå.
 • Risikovurderingen eller sikker jobb analysen omfatter:
  • utstyr som skal brukes, for eksempel båter, gravemaskiner, måleutstyr osv
  • ergonomiske forhold
  • sikkerhetsutstyr og personlig verneutstyr
  • transport til og fra stedet hvor feltarbeidet eller feltkurset skal gjennomføres
  • innkvartering
  • klimatiske forhold
  • eventuelle farer knyttet til dyr i området
  • eventuelle farer knyttet til smittsomme sykdommer
  • påvirkning av naturen
  • kulturelle og/eller politiske forhold ved felt i utlandet

Lokale forhold som må vurderes

 • Fins en lokal prosedyre for feltarbeid eller feltkurs?
 • Fins lokale forskrifter knyttet til ferdsel som er relevante?

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS
 • Revisjonsdato: 22.08.2012
 • Utgave: 1
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-52
Publisert 2. okt. 2014 09:30 - Sist endret 14. okt. 2014 15:00