Møte nr. 4/2020 i universitetsstyret (ekstraordinært møte)

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 2 Innspill til stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter- og høyskoler

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille innspillet basert på styrets diskusjon og kommentarer.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Fordeling 2021

Saksnr.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene og prioriteringene for fordeling 2021.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Årsplan 2021-2023

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Stipendordning for internasjonale masterstudenter som følge av koronakrisen

Saksnr.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

Publisert 11. mai 2020 16:55 - Sist endret 14. mai 2020 12:58