Protokoll fra møte 5/2020 i universitetsstyret (ekstraordinært møte)

Møtet ble satt kl. 16.00 og hevet kl.18.30

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kristian Bjørkdahl, Marianne Midthus Østby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

 

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Hanna Ekeli, Jonny Roar Sundnes, Marianne Knarud og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1 og V-sak 2.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 2   Høringsuttalelse til ny universitets- og høyskolelov

Saksnr. 2020/2649

Forslag til vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen basert på styrets diskusjon og kommentarer.

  • Reviderte tekster sendes til styret for godkjenning på sirkulasjon. Uttalelsen ble godkjent etter sirkulasjon av saken 5. juni 2020.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

Publisert 12. juni 2020 14:55 - Sist endret 12. juni 2020 14:55