Møte nr. 8/2020 i universitetsstyret


Ekstraordinært styremøte

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Orienteringssaker


O-SAK 1 Status Livsvitenskapsbygget

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23

Saksnr. 2008/4250


Eventuelt


Publisert 24. aug. 2020 13:21 - Sist endret 1. okt. 2020 14:56