Miljøriktig material- og ressursbruk

Illustrasjon

Bruk av materialer i prosjekter knyttet til vedlikehold, rehabilitering og nybygg står for en stor del av miljøbelastningen til eiendomsvirksomheten. Miljø-, helse- og klimapåvirkningen vil variere svært mye etter hvilke materialvalg som tas.

Mål 2040

Velge giftfrie bygningsprodukter og materialer med dokumentert lavt klimafotavtrykk

 

Mål 2020

Velge materialer med dokumentert lavt klimafotavtrykk Velge miljøriktige materialer uten helsefare ved nybygg og rehabilitering

Tiltak

 

Innen 2020:

  • Gjennomføre pilotprosjekter for klimavennlige materialer

Strakstiltak:

  • Etterspørre miljødokumentasjon som EPD og Svanemerke ved kjøp av materialer og produkter
  • Legge prinsippene til materialbruk i BREEAM til grunn for prosjektering

Innen 2020:

  • Dokumentere miljø- og klimaeffekt av materialvalg