Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Historie (40HISGENERELL )

Om emnegruppen

Denne emnegruppen erstattes med 40-gruppene Eldre historie (40ELDREHISTORIE) og Nyere historie (40NYEREHISTORIE).

En 40-gruppe i historie gir studentene en innføring i sentrale utviklingstrekk i norsk, europeisk og global historie. Studentene får også muligheten til å fordype seg i ulike tidsperioder, studere avgrensete temaer og får innsikt i praktisk anvendelse av historisk metode. Gjennom arbeidet med de ulike emnene tilegner studentene seg god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

En 40-gruppe består av:

• 30 studiepoeng på 1000-nivå.
• 10 studiepoeng på 2000-nivå.

1000-emnene er oversiktspreget, mens 2000-emnene er fordypningsemner. Det er anbefalt at studentene sørger for å ha tilstrekkelig med kunnskaper på innføringsnivå, før de velger emner på 2000-nivå. I tillegg bør studentene avlegge et 2000-emne som samsvarer tematisk eller i tid og rom med ett eller flere av 1000-emnene, for å få best utbytte av emnegruppa.

Emner i emnegruppen

30 studiepoeng velges blant følgende emner:

10 studiepoeng velges på 2000-nivå:

Se oversikt over historieemnene på 2000-nivå her.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnet HIS1100 – Eldre verdenshistorie (fra høst 2008) overlapper 5 studiepoeng med følgende emner: HIS1120, HIS1121, HIS1130, HIS1131.

Emnet HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metode(fra vår 2011) overlapper 20 studiepoeng med HIS1300 og 10 studiepoeng med følgende emner: HIS1320, HIS1321, HIS1330, HIS1331, HIS1300EU og HIS1300EUMET.

Dersom du har tatt HIS1010 - innføringsemne i historie kan denne innpasses i graden som 10 studiepoeng på 1000-nivå. Dersom du har tatt HIS1010 i tillegg til et av de gamle emnene med metodedel (HIS1111, HIS1121, HIS1131, HIS1311, HIS1321 og HIS1331) får du kun uttelling for totalt 15 studiepoeng. Dette fordi at de overlapper 5 studiepoeng.