40-gruppe – Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika - KUN FOR ANDRE PROGRAMMER ENN AAS (40OMR-MØNA)

Om emnegruppen

FOR STUDENTER FRA ANDRE PROGRAMMER ENN AAS/AMS-PROGRAMMET - Se oversikt nederst på denne siden. (Studenter på AAS/AMS-programmet velger 40-gruppen som heter 40OMR-MØNA2 )

Emnegruppen er tverrfaglig og dekker ulike temaer som skal gi innsikt i historiske, kulturelle og politiske forhold i Midtøsten og Nord-Afrika. Emnegruppen egner seg for studenter fra andre programmer enn Program for asiatiske og afrikanske studier i kombinasjon med emnegrupper i kultur-/samfunnsfag. Her er regionen definert som de arabisk-språklige landene i det nordlige Afrika (Marokko, Algerie, Tunisia, Libya og Egypt), Vest-Asia (Libanon, Jordan, palestinske områder, Syria og Irak) og den arabiske halvøya, samt Israel, Tyrkia og Iran.

Når emnegruppen er fullført, vil studenten ha grunnleggende kunnskap om kultur, historie og samfunn og være i stand til å drøfte konkrete kulturuttrykk og samfunnsforhold fra et bredt perspektiv. Studenten vil ha lært å redegjøre for de store linjene i regionens kulturelle og samfunnsmessige utvikling, og å bruke vitenskapelig litteratur til å analysere et bredt spekter av problemstillinger. Emnegruppens grunnleggende emner gir først og fremst kunnskap og forståelse, mens emnene på høyere nivå gir studenten anledning til å velge sin egen problemstilling, undersøke denne på en selvstendig måte og presentere sine konklusjoner både muntlig og skriftlig.

Studenter som har tatt emner før omleggingen av emnegruppen fra og med høsten 2011, vil få dette godkjent som del av emnegruppen.

Emner i emnegruppen

30 studiepoeng obligatoriske emner: (fra og med høsten 2011)

10 studiepoeng valgfrie emner:

Nedlagte emner:

 • MØNA1000 - Introduksjonsemne til studiet av Midtøsten (overlapper MØNA1000 - Ned med diktatorene! Hvordan forstå det nye Midtøsten?, og MØNA1000 - Arabisk vår, men aldri sommer? Hvordan forstå Midtøsten?, og MØNA1000 - Bare kupp, kaos, kriger og katastrofer? Hvordan forstå Midtøsten?)
 • ARA1121 er nedlagt (og erstattet med ARA2121)
 • MØNA2010 er nedlagt fra høsten 2006
 • MØNA1503 er nedlagt fra høsten 2008 (overlapper MØNA1000 og MØNA1505)
 • MØNA1501 er nedlagt fra høsten 2008 (overlapper MØNA1000)
 • MØNA2502
 • MØNA1504 (overlapper MØNA2504)

Emner som ikke lenger er en del av denne emnegruppen fra og med våren 2009:

 • HIS1130
 • HIS1330
 • HIS2411
 • REL1040
 • REL2040
 • REL2050
 • REL1050 (erstattet av REL2250)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet