Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Filosofi med vekt på antikken (80FILANT)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen i filosofi er laget for programstudenter på Antikk kultur og klassiske språk (het tidligere Antikk kultur og klassisk tradisjon). Gjennom denne emnegruppen får du en generell innføring i filosofi med mulighet til å legge vekt på antikken bl.a. gjennom lesning av greske originaltekster og bacheloroppgave.

Læringsutbytte

Når du har fullført emnegruppa, kan du

  • redegjøre for og diskutere grunnleggende filosofiske spørsmål slik de er formulert systematisk innenfor forskjellige filosofiske perioder fra antikken til i dag.
  • forholde deg til filosofiske tekster fra hele filosofihistorien i oversettelse
  • forholde deg til antikke filosofiske tekster på gresk (anbefalt) eller senantikke tekster på latin

Oppbygning og gjennomføring

Du bør ta alle emner på 1000-nivå før du tar emner på 2000-nivå.

Emnene i greske filosofiske tekster (GRE1402 og GRE2402) er studier av originaltekster og krever forkunnskaper i gresk tilsvarende GRE1102 – Innføring i gresk (nedlagt) som du må ta som del av 40-gruppe – Antikk kultur og klassiske språk (40ANT) (tar ikke opp nye studenter). Dersom du ønsker å ta GRE1402 og GRE2402 bør du også ta GRE1105 – Gresk grammatikk I. Vi anbefaler at du tar GRE1105 og GRE1402 før du tar GRE2402.

Kvalifisering til videre studier

Sammen med emnegruppen 40 gruppe - Antikk kultur og klassiske språk (40ANT) oppfyller denne emnegruppen kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudiet i filosofi

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i et omfang av 50 studiepoeng:

Velg et av to emner:

Du må i tillegg velge minst 10 studiepoeng blant kjerneemnene i filofi:

Deretter kan du velge:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Var studietilbudet annerledes da du begynte? Eller har du grunnemner fra før av?

Se ellers instituttets side for overgangsordninger eller snakk med programkonsulenten.