Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Portugisisk (80POR)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for studenter som fikk opptak til studieretning portugisisk senest høsten 2013.

Emnegruppen inngår i studieretning portugisisk for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område. Les mer om læringsmålene for emnegruppen.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av 70 studiepoeng i obligatoriske emner. Emnene gir en faglig oversikt og bred metodisk og teoretisk basis. Deretter velger du et fordypningsemne i språk eller litteratur.

Emnegruppen har en tydelig progresjon hvor språkemnene på 1000-nivå gir en opplæing i portugisisk språk med fokus på morfologi, særlig verbalsystemet, og enkle, syntaktiske regler. Litteraturemnene gir en introduksjon til portugisiskspråklig litteratur fra Portugal, Brasil og det portugisiskspråklige Afrika. Emnet IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt) gir en bred innføring i iberisk og latinamerikansk historie. På 2000-nivå fordyper du deg i språk eller litteratur.

Utenlandsopphold
Vi anbefaler at du tar deler av studiet som utvekslingsstudent i utlandet. Se UiOs utvekslingsavtaler. Emner tatt i utlandet kan etter godkjenning innpasses som emner i denne 80-gruppen. Det anbefales å ta emner i utlandet som kan inngå som erstatning for emner på 2000-nivå.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant:

Anbefalt for deg som ønsker å fordype deg i språk på masternivå:

Anbefalt for deg som ønsker å fordype deg i litteratur på masternivå:

Annet