Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Retorikk og språklig kommunikasjon (80RETKOM)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen er kun for studenter med opptak til Retorikk og språklig kommunikasjon (studieretning) (videreført) på studieprogrammmet Nordiske studier (bachelor).


Retorikk er læren om overbevisende kommunikasjon. Den klassiske retorikken skulle gjøre borgere i demokratiske stater i stand til å argumentere saklig for sitt standpunkt og engasjere tilhørerne for sin sak. Moderne retorikk og kommunikasjonsteori bidrar også med teori og metode for analyse av tekster og samtaler. Videre handler slike teorier om forholdet mellom tekst og kontekst, om hvordan språklige budskap påvirker og påvirkes av de sosiale forholdene i situasjonen og i samfunnet.

Læringsmål:

  • teoretisk kunnskap om argumentasjon, kommunikasjon, tekst og sjanger
  • faghistorisk kunnskap om klassiske og moderne tilnærminger til tekst og kommunikasjon
  • praktiske ferdigheter i å skrive og snakke godt og formålstjenlig i ulike formidlingssituasjoner
  • ferdigheter i analyse og vurdering av tekster og taler i ulike sjangere
  • ferdigheter i prosjektarbeid
  • evne til refleksjon om etiske dilemmaer knyttet til kommunikasjon
  • evne til rådgivning om hensiktsmessig kommunikasjon i ulike arbeidslivssammenhenger

Emner i emnegruppen

Emnegruppen har følgende sammensetning:

Obligatoriske emner:

RETKLA1101 og RETKOM1102 bør tas før emnene på 2000-nivå. RETKOM3104 tas etter emnene på 2000-nivå, da emnet forutsetter kunnskaper og ferdigheter fra dem.

Valgfrie emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner (de som ikke har tatt SKRIV1101, velger 30 studiepoeng):

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Kvalifisering for videre studier og arbeid.

80-gruppa gir grunnlag for opptak på mastergraden i Retorikk og språklig kommunikasjon. Videre gir den undervisningskompetanse i faget Kommunikasjon og kultur. Retorikk er f.o.m. høsten 2013 blitt en del av læreplanen i norsk, og 80-gruppen er dermed særlig relevant for norsklærere.