80-gruppe – Teatervitenskap 2 (80TEAT2)

Om emnegruppen

Emnegruppen tilbys ikke nye studenter fra høst 2009
Studenter som vil ta en fordypning i teatervitenskap fra høst 2009 kan gjøre dette gjennom program for estetiske studier

Emnegruppen består av 4 obligatoriske grunnemner og 4 fordypningsemner, som velges fra listen av emner under. De 8 emnene dekker både historiske og teoretiske perspektiver i faget. Gjennom en 80-gruppe i teatervitenskap skal studenten tilegne seg oversikt over utviklingen av teaterrom og scenerom, skuespillerkunst, regi, tekst, scenografi, lys og musikk, samt publikum som medskapende element. Studenten skal tilegne seg innsikt i ulike sider ved scenekunsten nasjonalt og internasjonalt, som for eksempel utvikling av formspråk, kulturpolitiske rammer og teoretiske og analytiske tilnærminger Å studere iscenesettelser og performative hendelser som finner sted utenfor teaterrommet er i dag også en viktig del av faget. Studenten skal gjennom varierte undervisningsformer og selvstendig arbeid med tekster og forestillinger utvikle ferdigheter i muntlig og skriftlig fremstillingsform.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

40 sp velges blant følgende emner:

  • TEA1101 er nedlagt
  • TEA1102 er nedlagt
  • TEA1201 er nedlagt
  • TEA1202 er nedlagt
  • TEA2101 er nedlagt
  • TEA2102 er nedlagt

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen tilbys ikke nye studenter fra høst 2009