Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Sosiologi (80-SOS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen utgjør fordypningen i bachelorprogrammet i sosiologi for studenter som fikk opptak på programmet før høsten 2013.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (70 studiepoeng)

SOS3090 er obligatorisk for alle som begynner på 80-gruppen i sosiologi (unntatt studenter på tverrfaglige bachelorprogram som sosiologi har avtale med, de velger 2 emner i listen nedenfor).

I tillegg skal du velge ett av følgende emner (10 studiepoeng)


Det gis ikke undervisning og eksamen i alle emner hvert semester. All informasjon om emner gis med forbehold om endringer.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Videre studier

En bachelorgrad med fordypning i sosiologi kvalifiserer deg til å søke om opptak til master i sosiologi, samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved UiO. Se programsidene til bachelorprogrammet i sosiologi for mer informasjon om kvalifisering til masterstudier.

Fritt sammensatt bachelorgrad

Dersom du ønsker å oppnå en fritt sammensatt grad med fordypning i sosiologi, må du oppfylle krav om oppbygning til denne emnegruppen som skissert over. Merk at enkelte emner i emnegruppen kan være adgangsbegrenset slik at det kun er studenter med plass på bestemte studieprogram som har tilgang til emnet. Dette finner du informasjon om under «Opptak og adgangsregulering» på hver enkelt emneside.