EKUL4003 – Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er ment for studenter på masterprogrammet i europeisk kultur som ikke kan reise på utveksling, og anbefales ikke som førstevalg.

Som forberedelse arbeider studentene med et pensum (ca. 700 sider) om byen og dens betydning i europeisk kunnskapshistorie og tekstkultur. I tillegg skal de gjøre seg kjent med et utvalg kildetekster fra oppgitt liste. Under utenlandsoppholdet skal de utføre et selvstendig arbeid med å søke og innhente informasjon ved en kunnskapsinstitusjon. Ca. 300 sider selvvalgt pensum skal knyttes til oppgavearbeidet.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • har du kunnskap om kunnskapsinstitusjoner i byen vi besøker.
  • har du kunnskap om denne byens betydning i europeiske kunnskapsnettverk og  europeisk kunnskapshistorie.
  • har du tilegnet deg praktiske ferdigheter i å finne frem i kunnskapsbaser og andre ressurser i utlandet (arkiv, bibliotek, museer).
  • har du lært populærvitenskapelig formidling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må ha opptak til masterprogrammet i europeisk kultur for å få ta dette emnet.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Undervisningen gis som:

  • tre samlinger tidlig i semesteret og én mot slutten av semesteret
  • ekskursjon 3-7 dager, hvor det også gis veiledning (individuelt og i gruppe) i forbindelse med praktiske øvelser ved en utenlandsk kunnskapsinstitusjon

Du må ta aktivt del i undervisningen og øvelsene. Undervisningen er obligatorisk. Minst to lærere deltar på utenlandsreisen.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Deltakelse på utenlands-ekskursjonen og på minst to av de tre samlingene

Slik søker du om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Emnet vurderes med mappe-eksamen på til sammen 10 sider. Mappen skal inneholde:

  • en individuell formidlingsartikkel fra reisen (aviskronikk om museumsbesøk, utstilling, reisebrev eller lignende). Artikkelen skal følge relevante sjangerkrav og være publiseringsverdig, men det er ikke et krav at den har blitt publisert.

  • en gruppeoppgave som skrives på grunnlag av lesepensum samt de praktiske erfaringene fra arbeidet under ekskursjonen. Utkast til gruppeoppgaven og plan for arbeidet med å løse den skal legges frem for drøfting og veiledning før reisen. Den endelige versjonen skal inneholde refleksjoner over arbeidet og erfaringene som ble gjort.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Emnet tilbys ikke høstsemesteret 2019

Undervisningsspråk

Norsk