FIL4630 – Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets innhold kan variere fra gang til gang, men tar utgangspunkt i arven fra Gottlob Frege (1848-1925), Bertrand Russell (1872-1970), og Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Det som karakteriser denne typen filosofi er at den setter språket og dets analyse i sentrum. Det er også typisk for den å knytte bånd til naturvitenskapene.

Denne arven har vært videreutviklet i forskjellige retninger: f.eks. den logiske positivismen, den «sene Wittgensteins filosofi» og ordinary language filosofien, samt den senere språkfilosofien til f.eks. Willard Van Orman Quine, Donald Davidson og Saul Kripke. Det legges vekt på å trekke linjer gjennom historien og helt frem til våre dager.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en grundig forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å kjenne godt til relevant sekundærlitteratur til dette temaet
  • å kunne diskutere temaet på en selvstendig og kritisk måte, på bakgrunn av både primær- og sekundærtekster
  • å kunne ta stilling til temaet ut fra et selvstendig ståsted

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FIL1006 – Innføring i logikk eller tilsvarende.

Undervisning

12 dobbelttimer seminarundervisning. Undervisningen er felles med FIL2506 – Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Obligatorisk utkast til første essay i mappen
  • Korte sammendrag av 9 av 11 ukentlige pensumtekster

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at kun kan fremstille deg til eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

Emnet har mappeevaluering. Mappen består av to essays på ca 5 sider à 2300 tegn. Det foretas en helhetlig vurdering av arbeidene i mappen.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning for emnet våren 2019.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2008

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Vår 2016

 

 

Eksamen

Vår 2019

Vår 2016

Undervisningsspråk

Engelsk