IDE2084 – Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bob Dylan (1941-) har som skikkelse og kunstner gjennom fem tiår oppnådd en enestående posisjon i populærkulturen, noe som ble tydelig markert gjennom tildelingen av Nobels litteraturpris i 2016. I sin lange karriere har han fungert både som formidler av kulturgods fra fortiden og som speil av ulike faser i vår samtid. Dylan er stadig i bevegelse og utvikling, og sangene hans er fylt av spenninger og motsetninger.

Emnet tar opp sentrale temaer hos Dylan, som kjærlighet og svik, ungdomsopprør, aldring og død, selvforståelse og menneskesyn. Det vil legge vekt på å sette hans liv, forfatterskap og musikk inn i en større historisk, litterær og sosial sammenheng. Det vil også fokusere på den rollen han har spilt for tilhengere og allmennkulturen i tiårene fra 1960 til i dag.

Dylans virksomhet vil bli belyst av fagfolk fra idéhistorie, samfunnsfag, medie-, litteratur- og religionsvitenskap, og med aktiv bruk av eksempler fra hans tekster, musikk og andre ytringsformer.

Høsten 2019 vil det være et spesielt fokus på Dylans forhold til religion

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at du har tilegnet deg

  • oversikt over Dylans liv og kunstneriske virksomhet
  • kjennskap til et representativt utvalg av hans sanger og tekster
  • innsikt i hovedtemaer i forfatterskapet hans
  • oversikt over de historiske, kulturelle og litterære røttene for Dylans produksjon
  • innsikt i hvordan han speiler ulike perioder og strømninger i etterkrigstiden og fram til i dag
  • trening i å analysere og formidle stoff om Dylan på en idéhistorisk måte
  • et grunnlag for å bedømme Dylans kulturelle betydning i samtiden
  • kjennskap til ulike oppfatninger av Dylan innen nyere forskning og populærkultur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For å følge seminarundervisning og avlegge eksamen må man være undervisningsmeldt til emnet.
Undervisningsmelding forutsetter gyldig studierett ved UiO med opptak enten på et studieprogram, eller med status som enkeltemnestudent

Emnet vil kun legges ut til påmelding for enkeltemnestudenter dersom det er kapasitet etter at programstudenter har meldt seg.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger/seminarer over 14 dobbelttimer og oppgaveskriving.

Obligatorisk undervisningsaktivitet:

  •  Obligatorisk innlevering på ca. 4 sider à 2300 tegn leveres i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Vi forventer også at du følger med på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas.

Alle forelesninger podcastes og legges ut sammen med powerpointer fra forelesningen i Canvas.

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager.

Omfang: 7-9 sider. Ev. bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikk karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk