USA 1950-60: Bildesign, estetikk og kultur

Årene mellom mindten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet regnes gjerne som en gullalder for amerikansk bildesign. Produksjon av biler på en kommersiell skala var i stor grad et resultat av et økonomisk skifte og en ny klassestruktur. Allerede mot slutten av 40-tallet begynte en økende produksjon av nye designbiler, og i samsvar med med denne utviklingen etablerte det seg også en kultur knyttet til eierskap og bruk av disse bilene. 

Bildet kan inneholde: landbil, kjøretøy, bil, motorkjøretøy, classic.

Designet på bilene handlet ofte om identitet så vel som funksjon og nytte. De amerikanske bilene varierte i alt fra farger, form, størrelse og funksjon. Allikevel finnes det gjennomgående og varige elementer ved de ulike designene som har blitt stående som synonymer på den amerikanske bilkulturen på midten av 1900-tallet. Blant disse elementene finner vi den såkalte halefinnen, eller car tailfin, som blant annet kom til syne hos bilmerker som Cadillac, Chevrolet og Dodge. Dette var også et design som fikk betydelig effekt på produksjon utenfor USA. 

Det interessante med dette designet er hvordan det formidler en slags romskip-estetikk. Bilkulturen på denne tiden overlappet nemlig begynnelsen på det man kaller Space Age, en tid hvor en voksende interesse for romfart var et dominerende aspekt i samfunnet. Man kan på mange måter si at estetikken på denne tiden indikerer en tydelig teknologi -og fremtidsrettet holdning som strekker seg over både industri og kultur. Min semesteroppgave vil i hovedsak ta for seg amerikansk bildesign på midten av 1900-tallet, men vil også diskutere kulturelle og industrielle fenomener som kan knyttes opp til dette. Videre blogginnlegg vil også diskutere disse tingene med utgangspunkt i ulike objekter

Emneord: design, designkultur, estetikk Av Julie Margrethe Klevmark
Publisert 10. feb. 2020 19:10 - Sist endret 11. feb. 2020 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

About-image

Denne bloggen

Dette er bloggen til emnet KUN2201/4201 Designkultur: Ti ting. Her skriver studentene om sine selvvalgte gjenstander og hvordan disse kan forstås i et designkulturelt perspektiv.