Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette kurset gir en innføring i teori og metode i studiet av språkendringer og en oversikt over hvordan språk forandrer seg på ulike felt (fonologisk, morfologisk, syntaktisk og semantisk). Andre del av kurset gir en fordypning i studiet av språkendring på ett av disse feltene.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du

  • beskrive, analysere og forklare vanlige mekanismer i språkendring
  • gjenkjenne ulike typer språkendring i diakrone data fra forskjellige språk
  • bruke historiske korpora for å samle data
  • gjøre rede for den komparative metode
  • analysere språkendringer innenfor fordypningsfeltet i forskjellige språk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper i fonologi, morfologi, syntaks og semantikk, f.eks. tilsvarende emnene

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot LING2111 – Språkendring og språktypologi (nedlagt)

Undervisning

Det gis totalt 28 undervisningstimer pr. semester.

En obligatorisk kvalifiseringsoppgave gis i løpet av undervisningen.
Denne må være godkjent før man får lov til å gå opp til eksamen.
Godkjente kvalifiseringsoppgaver er gyldige også de to neste gangene emnet gis ordinært.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk

Høsten 2022 blir emnet undervist på engelsk.