FRA2114 – Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk innføring i sentrale aspekter av språkvariasjon. Mulige fordypningsområder vil være en eller flere av følgende: geografisk variasjon, sosial variasjon, fonologisk og eller syntaktisk variasjon. Eksempler vil bli hentet fra forskjellige franskspråklige områder innenfor og utenfor Frankrikes grenser. Det vil bli lagt vekt på didaktisk anvendelse av autentisk materiale. Kurset vil derfor være spesielt egnet for fransklærere.

Emnet kan med fordel kombineres med FRA2103 – Språk og samfunn i Frankrike og frankofone områder (nedlagt)

Hva lærer du?

Studentene får en teoretisk innsikt i de språklige variasjonene og de forskjellige aspektene av muntlig fransk. De skal lære å analysere muntlige data og forbedre forståelsen av forskjellige former for muntlig tale.

Gjennom en muntlig presentasjon vil studentene få anledning til å utdype et fenomen, og de vil samtidig få trening i å gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1110 – Fransk grammatikk 1 og FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA4117 – Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

1 time forelesning og 1 time seminar i til sammen 14 uker. 2 undervisningsfri uker i midten av semesteret. Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Studentene får to obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret, én skriftlig og én muntlig.

Begge kvalifiseringsoppgavene må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Oppgavene skal løses på fransk.Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet skal være godkjent før fremstilling til eksamen.

Vurderingen baseres på en tre dagers hjemmeeksamen.

Oppgaveteksten publiseres kl. 11.00 på utleveringsdagen, og oppgaven skal leveres kl. 11.00 på innleveringsdagen i Inspera.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgaven skal skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Vår 2017

uregelmessig

Eksamen

Vår 2020

Vår 2017

ureglemessig

Undervisningsspråk

Fransk