FRA4121 – Fransk språk: oversettelse i teori og praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter praktisk oversettelse av ulike typer franske tekster til norsk. Strategier for å finne gode oversettelser til norsk vil bli belyst; det legges vekt på grammatisk korrekthet, idiomatisk uttrykksform samt språkregistre og kontrastive aspekter. I emnet kan også inngå kontrastiv analyse av allerede eksisterende oversettelser. Oversettelsesaktiviteten vil være inspirert av profesjonell oversettelsesmetode, og kombineres med relevant oversettelsesteori.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du analysere franske tekster, å gjøre rede for sentrale (språklige) særtrekk ved disse og å finne gode oversettelser til norsk,
  • har du inngående kunnskaper om og solide ferdigheter i å oversette fra fransk til norsk på et høyere nivå, og kan redegjøre for dine valg av løsninger,
  • har du erfaring i å gi muntlige og skriftlige tilbakemeldinger på dine medstudenters oversettelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisning består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 10 uker.

Det forutsettes at du deltar aktivt i undervisningen. Det vil bli gitt regelmessige oversettelsesoppgaver som du leverer skriftlig. Du vil også bli bedt om å kommentere egne og andres oppgaver i seminarundervisningen. 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Eksamen

Eksamen består av en mappe med to skriftlige arbeider. Mappen skal til sammen ha et omfang på 10-15 sider à 2300 tegn uten mellomrom.

Sensorveiledninger.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Eksamen kan ikke leveres i et annet semester enn da studenten fulgte undervisningen.

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Vår 2020, deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2020

Vår 2020, deretter uregelmessig

Undervisningsspråk

fransk og norsk