Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på ITA1101 – Italiensk språk og gir en innføring i de resterende delene av italiensk grammatikk med fordypning i syntaks. Studentene skal lære å konstruere og forstå komplekse setninger, som er et typisk trekk ved skriftlig italiensk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, har du fått kunnskap om:

  • setningsoppbygging på italiensk, og spesielt komplekse setninger
  • modus- og tempusbruk i hoved- og leddsetninger
  • gerundiumskonstruksjoner, infinitte konstruksjoner og partisippkonstruksjoner
  • informasjonsstruktur og ordstilling
  • modalitet
  • deiktisk og anaforisk referanse
  • bruk av interjeksjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ITA1101 – Italiensk språk eller tilsvarende.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen gis som 2 timer seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må levere to obligatoriske kvalifiseringsoppgaver. Oppgavene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og i de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig, digital hjemmeeksamen på 4 timer

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Italiensk