Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandlar tekstar og litteraturhistorie på 1200-talet og 1300-talet. Studentane vil mellom anna få lese og få kunnskap om sentrale italienske tekstar frå mellomalderen og renessansen, med vekt på viktige forfattarar som Dante, Petrarca og Boccaccio.

Emnet finst òg i ein 20-studiepoengsversjon ITA4328 – Eldre italiensk litteratur.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs vil studentene ha innsikt i ei rekkje sentrale verk og forfatterskap frå den italienske mellomalderen, renessansen, barokken og opplysningstida. Gjennom lesning av originaltekstene vil studentene utvikle praktiske ferdigheter i å arbeide med eldre litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevjer opptak til master i italiensk, eller eit anna relevant masterprogram.

Ved få påmeldte studentar kan emnet bli avlyst.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode italienskkunnskaper, trening i å lese og fortolke tekster, noe kjennskap til grunnleggjande litteraturteoretiske problemstillinger.

Undervisning

Undervisninga vert gitt som 20 timar forelesing (10 dobbelttimar) og 8 timar seminar (4 dobbelttimar) i løpet av semesteret. Kurset føreset aktiv munnleg deltaking og sjølvstendig arbeid med skriftlege oppgåver. Undervisninga på emnet er felles med ITA2318 og ITA4328.

Emnet har krav om obligatoriske aktivitetar: Du skal halde ein kort munnleg presentasjon på italiensk (av ein tekst eller rundt ei problemstilling) og levere ei skriftleg oppgåve (på 3-4 sider à 2300 teikn). Aktivitetane må godkjennast av læraren før eksamen.

Godkjend aktivitet er kun gyldig eitt semester.

Les her om reglar for gyldig forfall og korleis du søkjer om gyldig fråvær eller utsetting.

Eksamen

Eksamen på emnet er ei semesteroppgåve på ca. 10 sider à 2300 teikn over oppgitt tema.

Her finn du sensorrettleiinga for emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vanligvis hver vår. Gis ikke våren 2021.

Undervisningsspråk

Italiensk