Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til russisk idéhistorie gjennom oversettelse og analyse av originaltekster skrevet av russiske tenkere og politikere samt lesnig av sekundærlitteratur om russisk idéhistorie.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • har du tilegnet deg et forråd av russiske sakprosagloser som setter deg i stand til å lese originaltekster av russiske tenkere
  • kan du  oversette til norsk originaltekster av russiske tenkere ved hjelp av ordbok
  • forstår russisk sakprosa i samme sjanger og av samme vanskelighetsgrad  som de tekstene vi har gjennomgått på kurset
  • har du fått en oversikt over de store linjer i russisk idéhistorie

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i RUS1101 – Russisk grammatikk 2 og RUS1002 – Russisk språkbruk 1 eller tilsvarende. 

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av to timer seminar (en dobbelttime i uken) i 14 uker og det er felles undervisning sammen med RUS4504. Det anbefales sterkt at studenten møter til undervisningen.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal holde en muntlig presentasjon (på ca. 15 minutter) av en russisk tenker. Presentasjonen må godkjennes før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamen består av to deler: en skriftlig hjemmeeksamen på to timer og en muntlig eksamen. Muntlig består av kjent tekst (oversettelse til norsk) og ukjent tekst (svare på spørsmål til teksten).

Resultatet for skriftlig eksamen vil foreligge før muntlig eksamen gjennomføres. Det gis én samlet karakter på emnet. Den skriftlige delen teller 30% av samlet karakter. Det gis ikke adskilt karakter på muntlig, men den justerer den skriftlige karakteren og teller 70%. Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått. Eventuell stryk på den skriftlige delen, medfører at muntlig del ikke gjennomføres.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Hjelpemidler

Det er lov å bruke én ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmet, studieretning russisk, fordypning (100-gruppe) i russisk områdekunnskap.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk