Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 SLAV2101 er et innføringsemne i ukrainsk språk med fokus på tekstlesning og forståelse av muntlig tale. Tekstutdragene kan være autentiske og aktuelle eller ha en viktig rolle i ukrainsk historie/kultur/litteratur. Progresjonen er relativt høy siden kurset forutsetter kunnskaper i minst ett beslektet slavisk språk (russisk, polsk eller liknende)

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet kan du:

 • forstå utdrag fra sentrale tekster/taler i ukrainsk samtid/historie/kultur/litteratur
 • oversette pensumtekster/taler fra ukrainsk til norsk
 • analysere skrift og tale grammatisk og leksikalsk (passivt ordforråd)
 • produsere elementære setninger skriftlig og muntlig med korrekt grammatikk (kongruens, kasus, aspekt osv.) og enkle ord (aktivt ordforråd).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Avlagt eksamen på universitetsnivå i andre slaviske språk: RUS1101 – Russisk grammatikk 2POL1102 – Polsk språk 3TSJ1102 – Tsjekkisk språk 3BKS1102 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 3 eller tilsvarende. Ta kontakt studieadministrasjonen for spørsmål om dokumentasjon av forkunnskapskrav. 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SLAV4111 – Ukrainsk for slavister

Undervisning

Undervisningen består av to dobbeltimer seminarundervisning i 13 uker. 

Obligatoriske aktiviteter: 

 • To skriftlige oppgaver med leksikalske og grammatiske kommentarer til pensumtekster
  Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.
 • Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 16 av 26 seminarer. Kravet er absolutt.

  Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

  Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen.

  Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm.

  I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Du må få godkjent emnets obligatoriske aktiviteter av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må også være godkjent i samme semester.

Godkjent aktivitet er bare gyldig inneværende semester.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skoleeksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Ukrainsk og norsk/engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2022

Eksamen

Høst 2022

Undervisningsspråk

Norsk