Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter en grundig teoretisk og praktisk innføring i tysk lydlære, og trening i å kommunisere muntlig på tysk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • kjennskap til viktige særtrekk i det tyske lydsystemet.
  • grunnleggende ferdigheter i tysk uttale.
  • grunnleggende trening i typiske fraser som er nyttige i muntlig kommunikasjon i tysk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot TYSK1102 – Tysk språk: Lyd- og formlære (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av 28 timer forelesning og 28 timer seminarundervisning.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet:

  • En skriftlig prøve.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av to deler:

  1. En etterprøvbar muntlig eksamen som avholdes i undervisningstiden.
  2. Skriftlig hjemmeeksamen på 2 timer ved slutten av semesteret.

Begge eksamensdeler må avlegges i samme semester. På eksamen gis det én samlet karakter og en for hver del. Skriftlig eksamen teller 60% og muntlig eksamen 40%. Dersom du får F på en av eksamensdelene, blir samlet resultat F.

Emnet har tidligere hatt skriftlig eksamen. Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Tysk og norsk