Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil behandle kritisk musikkvitenskap og dens forhold til kulturstudier, sosiologi, kjønn og identitet, postmodernisme, queer studies, poststrukturalistisk teori og filosofi. Analytisk vektlegging vil bli på forbindelser mellom musikalsk uttrykk og forestillinger i et genreovergripende perspektiv, som inkluderer opera, musikkteater, Pop MTV, film og live konserter. Diskusjonene vil også undersøke forholdet mellom musikkens nytelses- og erotiske natur og kjønns- og raseidentiteter.

Hva lærer du?

Utvikling av en kritisk tilnærming til analytiske og teoretiske forhold som omgir musikk innenfor vestens populære og klassiske musikks kontekst. Utvikle evner til å applisere analysemodeller i forhold til ulike musikalske genrer og debatter vedrørende dimensjoner som kjønn og rase. Anvendelse av musikkvitenskapelige diskurser i forhold til kroppen og dens forskjellige konnotasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger/seminarer gjennom hele semesteret. 8 dobbelttimer forelesninger, 12 seminartimer hvor studentene legger frem obligatoriske seminarinnlegg som må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Undervisningen er felles for MUS2004 og MUS4004, men bachelorstudenter har mindre omfattende pensum

Eksamen

Semesteroppgave på ca. 10 sider (à 2300 tegn mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Emne, tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys dessverre ikke høsten 2009.

Eksamen

Det tilbys dessverre ikke eksamen i emnet høsten 2009.

Undervisningsspråk

Engelsk, norsk og svensk