FRM-KJM5050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

FRM-KJM5050 fokuserer på mange av de viktigste aspekter  i de forskjellige trinn i en analysemetode for ulike biologisk aktive forbindelser (endogene forbindelser, miljøgifter, legemidler e.l.) i ulike matrikser som biologiske væsker (f. eks. serum, urin, cellkulturer) og miljøprøver (f. eks overflatevann).

Hva lærer du?

Emnet går inn på følgende temaer.

- sammensetning til de ulike prøvematrikser (biologiske- og miljøprøver) og begrensninger det gir i forhold til analysemetodene.

- de mest anvendte prøveopparbeidelsesteknikker som væske-væske og fast-fase ekstraksjon (både off-line og on-line)

- utdypning i væskekromatografi:  kolonneteknologi, stasjonærfaser og miniatyrisering

- LC-MS: ionisering, analyse, deteksjon og spekter-tolkning

- LC-MS basert dopinganalyse

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er primært for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterstudiet i farmasi eller studierett til det 2-årige masterstudiet i kjemi ved UiO.

Farmasistudenter og Kjemistudenter må kontakte studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt for å bli meldt opp til undervisning og eksamen.

Andre kan søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Det er ikke noen begrensning i antall deltakere på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Analytisk kjemi tilsvarende FRM2010 og FRM3030 (for studenter med farmasibakgrunn) eller KJM2400 og KJM3400 (for studenter med kjemibakgrunn)

Overlappende emner

10 studiepoeng mot FRM-KJM9050 - Bioanalytisk kjemi
5 studiepoeng mot KJM5460/9460
5 studiepoeng mot FRM5310/9310

Undervisning

Det skal gis forelesninger og kollokvier i 11 hele dager. Studenter presenterer (sammen med en annen student) en aktuell vitenskaplig publikasjon som vil bli utlevert på kurs. Presentasjonen skal være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Det er ingen praktiske laboratorieøvelser.
 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen eller 45 minutter muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.
Presentasjonen skal være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)