FYS4260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til hvordan moderne elektronikk- og sensorkomponenter er bygd opp og satt sammen. Emnet handler ikke om design av elektronikk-kretser, men gir den grunnleggende forståelsen for hvordan blant annet materialteknologiske, mekaniske, termiske og elektriske egenskaper påvirker funksjon og pålitelighet. Emnet legger spesiell vekt på sammenstilling av vanlig elektronikk, men beskriver også muligheter og utfordringer knyttet til konstruksjon og pakking av mikro-elektromekaniske systemer (MEMS).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til viktige faktorer som påvirker påliteligheten til elektronikk- og sensorsystemer, og kan bruke denne kunnskapen til å designe løsninger som passer for en gitt anvendelse.
  • har du kjennskap til arbeidsprosessen (fra brukerkrav, via spesifikasjon, design av produksjonsgrunnlag, mønsterkortproduksjon og montasje av komponenter, til test- og verifikasjon av ferdig kort) når du skal konstruere elektronikk.
  • har du kjennskap til hvordan vanlige kretskortteknologier og elektronikk-komponenter er bygd opp.
  • kan du gjøre enkle overslag om blant annet termomekanisk stress, varmestrømmer/kjølebehov og feilmekanismers feilrater.
  • kjenner du til sentrale prosesser for å kunne lage MEMS sensor- og aktuatorelementer i silisium, og kjenner til utfordringene med å pakke slike elementer til komponenter som kan brukes sammen med annen elektronikk.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester, og omfatter følgende:

  • 2 timer forelesning per uke 
  • Ca. 60 timer med obligatorisk prosjektarbeid per semester. ​

Du skal levere en rapport fra prosjektarbeidet, og holde en felles oppsummering der alle studentene presenterer sine resultater og lærepunkter. Det vil i tillegg tilbys frivillige øvingsoppgaver med løsningsforslag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Hjemmeeksamen midt i semesteret i form av en prosjektoppgave, som teller 20 % ved sensurering.
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 80 % ved sensurering.

Både prosjektoppgaven og avsluttende eksamen må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Nødvendige formler og data oppgis på eksamen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 08:14:31

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke forvente ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk