Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppbygging, framstilling og egenskaper for ulike typer komponenter som brukes i elektronikkprodukter. Komponentkapsling. Mønsterkort og andre komponentbærere. Produksjonsprosesser for elektronikk. Lodding. bonding, liming. Hullmontasje og overflatemontasje, tykk-og tynnfilm hybridteknikk, polymér tykkfilm-teknologi, "Chip-on-board", filmbærerteknologi (TAB). Automatisering, bruk av fleksible roboter. Pålitelighet, feilmekanismer.

Hva lærer du?

Læringsmål: Studenten skal lære å:

 • Ha innsikt i funksjonsegenskapene til renrom og hvordan de er konstruert.
 • Forstå de drivende utviklingstrender.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om de forskjellige produksjonsmetoder for elektronikk og mikrosystemer.
 • Kjenne til sentrale feilmekanismer i elektronikk.
 • Ha innsikt i de mest benyttete materialer og forstå betydningen av deres egenskaper.

Emneliste:

 • Feilmekanismer i elektronikk
 • Utviklingstrender for elektronikk byggemetoder
 • Materialer og materialegenskaper:
 • Basis fremstillingsprosesser for elektronikk
 • Komponenter
 • Mønsterkort og kretskort
 • Termisk husholdning
 • Høyhastighetsoperasjon
 • Hybridkretser og flerbrikkemoduler
 • Mikrosystemteknologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Emnet går over et helt semester, og omfatter 30 forelesningstimer (2 timer per uke) og ca 20 timer med prosjekt- og laboratoriearbeid. Dessuten vil det bli foretatt ekskursjoner til utvalgte elektronikk-bedrifter for å gi et innblikk i avansert elektronikkproduksjon i praksis. Det vil være ett obligatorisk labprosjekt.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

1 obligatorisk labprosjekt, vektes 20%. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer), vektes 80%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk