FYS4260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til hvordan moderne elektronikk- og sensorkomponenter er bygd opp og satt sammen. Kurset handler ikke om design av elektronikk-kretser, men gir den grunnleggende forståelsen for hvordan blant annet materialteknologiske, mekaniske, termiske og elektriske egenskaper påvirker funksjon og pålitelighet. Emnet har et hovedfokus på sammenstilling av vanlig elektronikk, men beskriver også muligheter og utfordringer knyttet til konstruksjon og pakking av mikro-elektromekaniske systemer (MEMS).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til viktige faktorer som påvirker påliteligheten til elektronikk- og sensorsystemer, og kan bruke denne kunnskapen til å designe løsninger som passer for en gitt anvendelse
  • har du kjennskap til arbeidsprosessen (fra brukerkrav, via spesifikasjon, design av produksjonsgrunnlag, mønsterkortproduksjon og montasje av komponenter, til test- og verifikasjon av ferdig kort) når du skal konstruere elektronikk
  • har du kjennskap til hvordan vanlige kretskortteknologier og elektronikk-komponenter er bygd opp
  • kan du gjøre enkle overslag om blant annet termomekanisk stress, varmestrømmer/kjølebehov og feilmekanismers feilrater
  • kjenner du til sentrale prosesser for å kunne lage MEMS sensor- og aktuatorelementer i silisium, og kjenner til utfordringene med å pakke slike elementer til komponenter som kan brukes sammen men annen elektronikk.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester, og omfatter 30 forelesningstimer (2 timer per uke) og cirka 60 timer med obligatorisk prosjektarbeid. Det skal leveres en obligatorisk rapport fra prosjektarbeidet som teller 20% av karakter, og holdes en felles oppsummering der alle studentene presenterer sine resultater og lærepunkter. Det vil i tillegg tilbys frivillige øvingsoppgaver med løsningsforslag.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Deleksamen i form av en prosjektoppgave, vektes 20% av karakteren. Prosjektoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen (3 timer) vektes 80%. Eksamensform bestemmes ut fra samlet antall påmeldte studenter etter 1. februar.

For å få bestått i emnet må man ha bestått både prosjektoppgaven og den avsluttende eksamenen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9260 – Microsystems and Electronic Packaging and Interconnection Technologies

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Nødvendige formler og data oppgis på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2020 14:11:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk