FYS4260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til hvordan moderne elektronikk- og sensorkomponenter fysisk er bygd opp og satt sammen. Emnet gir forståelse for hvordan blant annet materialteknologiske, mekaniske, termiske og elektriske egenskaper påvirker funksjon og pålitelighet i elektronikksystemer. Dette skiller FYS3260/FYS4260 fra mange andre elektronikk-kurs der det ofte er mest vekt på det teoretiske grunnlaget for å designe elektronikk-kretser. Emnet legger mest vekt på hvordan vanlige komponenter og kretskort er bygd opp og sammenstilt, men beskriver også muligheter og utfordringer knyttet til konstruksjon og pakking av mikro-elektromekaniske systemer (MEMS).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til viktige faktorer som påvirker påliteligheten til elektronikk- og sensorsystemer, og kan bruke denne kunnskapen til å designe løsninger tilpasset ditt behov.
  • har du kjennskap til arbeidsprosessen (fra brukerkrav, via spesifikasjon, design av produksjonsgrunnlag, mønsterkortproduksjon og montasje av komponenter, til test- og verifikasjon av ferdig kort) når du skal konstruere elektronikk, og du har selv gjennomført denne arbeidsprosessen gjennom en obligatorisk prosjektoppgave som går parallelt med forelesningene.
  • har du kjennskap til hvordan vanlige kretskortteknologier og elektronikk-komponenter er bygd opp.
  • kan du gjøre enkle overslag om blant annet termomekanisk stress, varmestrømmer/kjølebehov og vurdering av feilrater til ulike feilmekanismers.
  • kjenner du til sentrale prosesser for å kunne lage miniatyriserte MEMS sensor- og aktuatorelementer i silisium, og kjenner til utfordringene med å pakke slike elementer til komponenter som kan brukes sammen med annen elektronikk.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Antall plasser: maks. 30 studenter pga laboratoriekapasitet

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester, og omfatter følgende:

  • 2 timer forelesning per uke 
  • Ca. 60 timer med obligatorisk prosjektarbeid per semester. ​

Som prosjektarbeid skal du spesifisere, designe, montere komponenter og teste en elektrisk krets i 4-lags FR4-teknologi. Du skal levere en rapport fra prosjektarbeidet som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det vil også være en felles oppsummering der alle studentene presenterer sine resultater og lærepunkter

Det vil i tillegg tilbys frivillige økter med undervisning i praktisk kretskonstruksjon samt øvingsoppgaver med løsningsforslag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering. 

  • Det avgjøres i begynnelsen av semesteret om avsluttende eksamen blir muntlig eller skriftlig.

Rapporten fra prosjektoppgaven må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS3260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder, FYS9260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Nødvendige formler og data oppgis på eksamen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 16:14:13

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke forvente ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk