Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kursets hovedmål er å gi en moderne forståelse av kvantefeltteori, med spesiell vekt på prinsippene bak Standard-modellen i partikkelfysikk, bl.a. betydningen og fortolkningen av regularisering og renormalisering, den geometriske strukturen til gauge-teorier og funksjonal-kvantisering. Strukturen til grunntilstanden (vakuum i partikkelfysikk), bl.a. eventuelle symmetribrudd og eksitasjoner (partikler), avledes av den genererende funksjonalen (partisjonsfunksjonen) ved å anvende “termodynamiske potensialer” hentet fra statistisk mekanikk. Vakuum-strukturen til abelske (QED) og ikke-abelske (QCD) gauge-teorier analyseres v.h.a. dimensjons-regularisering. Det tomme roms energi, elektriske permittivitet og magnetiske permeabilitet forklarer hvorfor koblingskonstantene (ladningene) ikke er konstante, og hvorfor det magnetiske momentet til elektronet ikke er gitt av Dirac-teori.

Andre stikkord: vei-integraler, korrelasjons-funksjoner, Wick-rotasjon, Grassmann-variabler og integrasjon, funksjonal-determinanter, renormaliserings-gruppen, Callan-Symanzik-ligningen, beta-funksjoner, anomale dimensjoner, asymptotisk frihet, elektrosvak teori, Goldstones teorem, Higgs-mekanismen, gruppeteori og miksevinkler.

Hva lærer du?

Studentene skal få en innføring i videregående metoder i kvantefeltteori. Det legges mer vekt på teoretiske sider enn på anvendelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori. Det kan være en fordel med FYS4560 – Elementærpartikkelfysikk (nedlagt).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9120 – Videregående kvantefeltteori

Undervisning

Emnet varer ett semester (vår) og omfatter 4 timer med undervisning per uke. Det vil bli gitt øvingsoppgaver som blir gjennomgått i forelesningene.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet undervises ikke våren 2019.

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Eksamen vil ikke bli tilbudt vårsemesteret 2019.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)