FYS5555 – Forskningsbasert partikkelfysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

I dette "hands-on" partikkelfysikk-emnet utledes den vellykkede standardmodellen for den elektrosvake og sterke vekselvirkningen gjennom læren om konserveringslover og prinsippene om gaugeinvarians. Emnet inkluderer beregninger av forskjellige fysiske prosesser, både i standardmodellen og i ulike modeller for ny fysikk. De teoretiske beregningene vil hele tiden bli fulgt opp i en mer eksperimentell retning ved bruk av simuleringsverktøy og analyse av ekte data fra partikkelkollisjoner ved The Large Hadron Collider. Særlig fokus vil bli gitt til samspillet mellom de eksperimentelle målingene (og resultatene) og de teoretiske beregningene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du en detaljert forståelse av hvordan gauge-symmetrigruppene danner basisen for standardmodellen og den elektrosvake og sterke vekselvirkningen.
 • vet du hvordan man kan bruke higgsmekanismen til å spontant bryte den elektrosvake symmetrien og dermed også generere masser til de svake gauge-bosonene og fermionene.
 • kan du ta i bruk praktiske hjelpemidler for å gjøre detaljerte beregninger av prosesser både innenfor rammeverket til standardmodellen, men også i ulike modeller utover dette.
 • kan du ta i bruk dataverktøy, slik som CompHEP, til å beregne og simulere partikkelkollisjoner og henfall, og kan vurdere egne teoretiske beregninger opp mot simuleringer og tilgjengelige eksperimentelle resultat.
 • kan du ta i bruk ekte og simulerte data fra LHC gjennom CERN Open Data Portal, og utføre en fullstendig og moderne dataanalyse innen partikkelfysikk.
 • kan du studere proton-proton-kollisjoner og nyttiggjøre deg alt det data fra LHC åpner for med tanke på presisjonsmålinger og søken etter nye partikler og fenomener.
 • kan du lese og diskutere publikasjoner tilknyttet høy-energi partikkelfysikk.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, prosjekter, demonstrasjoner og praktiske økter med veiledning, dataanalyse og bruk av statistiske metoder.

 • 2 timer forelesninger per uke 
 • 2 timer med praktisk arbeid per uke

Det vil være to mindre prosjekter i løpet av semesteret samt et større, avsluttende prosjekt, med fullstendig prosjektrapport. Alle tre prosjektene vil telle på karakteren.

Eksamen

 • Skriftlig deleksamen i form av to prosjekter som begge teller 17 % ved sensurering, 34 % til sammen.
 • Skriftlig deleksamen i form av en avsluttende prosjektrapport som teller 33 % ved sensurering.
 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 33 % ved sensurering. Muntlig eksamen inkluderer en presentasjon av det avsluttende prosjektet.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9555 – Forskningsbasert partikkelfysikk

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 17:15:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke forvente ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)