FYS9120 – Videregående kvantefeltteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnets hovedmål er å gi en moderne forståelse av kvantefeltteori, med fokus på prinsippene bak Standardmodellen i partikkelfysikk. Det legges særlig mye vekt på utregning av loop-diagrammer, forståelsen av regularisering og renormalisering innen kvantefeltteori, samt kvantisering av ikke-Abelske gaugeteorier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet forventes det at du kan:

 • utføre én-loop-beregninger i kvanteelektrodynamikk (QED).
 • forklare bakgrunnen for IR-divergenser, hvordan de tolkes og hvordan de kansellerer.
 • utføre dimensjonell regularisering.
 • forklare den moderne tolkningen av UV-cutoffs og sammenhengen med effektiv feltteori (EFT).
 • forklare bakgrunnen for renormaliseringsgruppen og utlede beta-funksjoner for koblingskonstanter.
 • gjennomføre utregninger med renormalisert perturbasjonsteori.
 • forklare hvordan kvantisering av ikke-Abelske teorier skiller seg fra kvantisering av Abelske teorier.
 • forklare bakgrunnen for asymptotisk frihet i QCD, samt kjenne til de viktige fysiske konsekvensene.
 • forklare bakgrunnen for, og bruken av, partontetthetsfunksjoner.
 • presentere et teknisk tema fra kvantefeltteori ved å skrive en kort oversiktsartikkel.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori. Det kan være en fordel med FYS4560 – Elementærpartikkelfysikk (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet gis bare som selvstudium våren 2021.

Eksamen

 • Innlevering av prosjektoppgave med tema etter avtale med fagansvarlig (teller 40%) 
 • Avsluttende muntlig eksamen (teller 60%).

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS5120 – Videregående kvantefeltteori

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 22:12:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)