FYS9239 – Elektrisk bioimpedans

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i alle hovedtyper av sensorer og de fysiske prinsippene som ligger til grunn for forskjellige sensormekanismer. Emnet gir eksempler på hvilken instrumentering som skal til for å bruke en sensor i et praktisk målesystem. Studentene gjennomfører også et forskingsprosjekt hvor sensorteknologi står sentralt og skriver en vitenskapelig artikkel.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om hvordan biologisk vev leder elektrisk strøm og hvordan elektrokjemiske prosesser og relaksasjonsfenomener påvirker denne ledningsevnen
  • kan du sette sammen et måleoppsett for å gjøre målinger av elektrisk bioimpedans
  • har du kjennskap til statistiske metoder for å relatere måledata til fysiologiske tilstander
  • kan du velge riktig type elektroder og elektrodesystemer til forskjellige målesituasjoner
  • har du kunnskap om modellering av strømfordeling i biologisk vev, blant annet ved bruk av elementmetoden
  • kan du gjøre rede for «eksotiske» elektriske egenskaper, som memristans, universalitet og konstant-faseelement.
  • kjenner du til en rekke anvendelser av bioimpedansmålinger innenfor medisin og helse
  • har du evnen til å fordype deg og skrive et essay om en bioimpedans-anvendelse

Overlappende emner

Undervisning

En time veiledning/kollokvium annenhver uke.

Et essay om en selvvalgt bioimpedans-anvendelse må leveres og være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

For å framstille seg til eksamen må obligatorisk essay være innlevert og godkjent.

Avsluttende muntlig eksamen (45 min), vektes 100% av karakteren.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: emne.FYS4239

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. juli 2020 15:12:30

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk