FYS9720 – Cellulær radiobiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over fysiokjemiske prinsipper for absorpsjon av strålingsenergi på molekyl- og cellenivå, med spesiell vekt på effekten av stråling på DNA og prinsippene for reparasjon og feilreparasjon av DNA-skader - inkludert sammenhengen med kreft og genetiske skader. Flere matematiske modeller for celleinaktivering og doserateavhengighet er inkludert. Variasjoner i strålefølsomhet i cellesyklusstadiet, strålemodifiserende faktorer, samt sammenhengen mellom strålingsskader og regulering av cellesyklus og celledød (apoptose/nekrose) er også sentrale temaer. De siste forelesningene gir en innføring i de radiobiologiske prinsippene som danner grunnlaget for den matematiske modelleringen av tidsdoserelasjoner innen strålebehandling, inkludert dose-fraksjonering, beregning av iso-effekt kurver og brachyterapi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du beskrive eukaryote og prokaryote celler, samt eukaryote cellers organisering og funksjon, celleproliferasjon, vekstregulering, noen aspekter av cellemetabolisme, makromolekylsyntese, DNA-skadetyper, kromosomskader, samt DNA-reparasjon.
  • kjenner du til den mekanistiske sammenhengen mellom cellesyklusprogresjon, DNA-reparasjon og celleoverlevelse.
  • kan du forstå og beskrive energiavsetning i faste stoffer så vel som i løsninger ved forskjellige typer av ioniserende stråling. Dette inkluderer targetteorien og begreper som LET og RBE.
  • kan du beskrive mekanismer for celleinaktivering av ioniserende stråling basert på såkalte cellulære selvmordseksperimenter med inkorporerte radionuklider.
  • forstår du sammenhengen mellom cellesyklusregulering og den effekt stråling har på celler generelt.
  • kjenner du til forskjellige biologisk baserte utledninger/tolkninger av alfa-beta-modellen for celleoverlevelse etter bestråling og du kan utføre beregninger basert på alfa-beta-modellen.
  • kjenner du til rollen hypoksi spiller i strålerespons og kreftutvikling.
  • kjenner du til doserate- og fraksjoneringseffekter, og de underliggende biologiske mekanismer.
  • kan du anvende alfa-beta-modellen til å utvikle BED/EQD2-modellen for fraksjonering av doser i stråleterapi av kreft.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieøvelse i FYS9720:

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med fire timer forelesning per uke.

I tillegg avsettes én uke til laboratorieøvelse der studentene deles opp i grupper. Antall laboratorietimer (klokketimer): cirka 20.

Laboratorieøvelsen er obligatorisk og avsluttes med en obligatorisk laboratorierapport. Laboratorierapporten må være godkjent før avsluttende eksamen. Laboratorierapporten fremlegges for sensor ved den muntlige eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4720 – Cellulær radiobiologi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 17:13:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)